อยุธยา-กาชาดกรุงเก่าลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และเด็กที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย

อยุธยา-กาชาดกรุงเก่าลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และเด็กที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย

อยุธยา-กาชาดกรุงเก่าลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และเด็กที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เจ้าคณะอำเภอบ้านแพรก เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง นายอำเภอบ้านแพรก ผกก.สภ.บ้านแพรก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ผู้แทน พมจ. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพรก รพสต.บ้านแพรก อสม. ฝ่ายปกครอง และผู้นำชุมชน ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ตำบลคลองน้อย ราย นางสาวสมจิต พานมะลิ อายุ 76 ปี และ นางสาวสำรวย พานมะลิ อายุ 73 ปี ซึ่งเป็นพี่น้องกัน อาศัยอยู่ด้วยในกันเพิงพักชั่วคราว ซึ่งมีสภาพทรุดโทรม และอาจเป็นอันตรายแก่การอยู่อาศัย เนื่องจากบ้านที่เคยอาศัยถูกขายทอดตลาด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565ที่ผ่านมา
            ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เจ้าคณะอำเภอบ้านแพรก ได้เมตตามอบเงินจำนวน 20,000 บาท ในการจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมและต่อเติมที่อยู่อาศัย ให้สามารถพักอาศัยได้โดยปลอดภัยและมั่นคงในเบื้องต้น โดยมอบหมายให้ อบต.คลองน้อยดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป
          จากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนยากไร้ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 2 ราย ประกอบด้วย
1. เด็กหญิงกอขวัญ ทองย้อย อายุ 4 ปี
2. เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีสุภากุล อายุ 7 ปี
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เจ้าคณะอำเภอบ้านแพรกได้มอบเงินช่วยเหลือ พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมกำชับให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามาดูแล ความเป็นอยู่ของเด็กทั้งสองอย่างต่อเนื่องด้วย

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!