สมุทรปราการ-มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ จัดงานบุญทิ้งกระจาด ประจำปี 2566

สมุทรปราการ-มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ จัดงานบุญทิ้งกระจาด ประจำปี 2566

สมุทรปราการ-มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ จัดงานบุญทิ้งกระจาด ประจำปี 2566

ภาพ/ข่าว:สุรศักดิ์ / อัญมณี คงสินธ์
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ นายเอนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน ประธานคณะกรรมการมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ นายสุดใจ(เฮียเอี๋ยว) จิรยาภากร ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ พ.ต.อ.นพดล ช่างเรือน ผกก.สภ.เมืองสมุทรปราการ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้ร่วมกันเป็นประธานเปิดงานทิ้งกระจาดประจำปี 2566 ที่ทางมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ ได้จัดงานวันทิ้งกระจาดประจำปี 2566 ขึ้นตามพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ญาติ บรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งวิญญาณไร้ญาติทั่วไป เป็นการเสริมส่งวิญญาณทั้งหลาย ให้ไปสู่สุคติ เพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้ร่วมงาน และครอบครัว ให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ทางมูลนิธิร่วมกุศลจังหวัดสมุทรปราการ ยังมีการแจกข้าวสาร ถุงละ 5 กิโลกรัม และอาหารแห้ง จำนวนกว่า 3,500 ชุด พร้อมเงินอีกคนละ 100 บาท และเปิดโรงทานให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ โดยบรรยากาศภายในงานต่างก็มีรอยยิ้มทั้งผู้รับและผู้ให้
                ประเพณีทิ้งกระจาด เป็นความเชื่อของพุทธบริษัทจีนฝ่ายมหายาน ประเพณีที่ถือปฏิบัติมาเนิ่นนานตั้งแต่สมัยพุทธกาลสองพันกว่าปีล่วงมาแล้ว ในสมัยนั้นเล่ากันว่าพระอานนท์เป็นเถระผู้เริ่มทำเป็นองค์แรก โดยพระพุทธองค์ทรงแนะนำให้พระอานนท์ทำการสะเดาะเคราะห์ เพื่อให้รอดพ้นจากบ่วงกรรม ให้พระอานนท์ทำพิธีกรรมอุทิศส่วนกุศลแก่เปรต และดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว โดยการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ แล้วแจกจ่ายสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นไทยทานแก่สัตว์โลกผู้ยากไร้ทั้งหลาย และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณไร้ญาติที่กำลังทนทุกข์อยู่ในนรกภูมิ หรือที่กำลังล่องลอยขอส่วนบุญ
                สำหรับประเพณี ทิ้งกระจาด นับว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของมูลนิธิ และศาลเจ้า หลาย ๆ แห่ง ที่มีการจัดเป็นเทศกาลประจำทุกปี ที่ถือว่านอกจากจะได้ทำบุญแล้วยังเป็นการให้ทานควบคู่กันไปด้วย พร้อมความสุขใจของผู้ให้ และ ผู้รับ

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!