อุบลราชธานี- แถลงข่าว คอนเสิร์ตการกุศล เพลงเพื่อลมหายใจ

อุบลราชธานี- แถลงข่าว คอนเสิร์ตการกุศล เพลงเพื่อลมหายใจ

อุบลราชธานี- แถลงข่าว คอนเสิร์ตการกุศล เพลงเพื่อลมหายใจ

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 11 ส.ค.66 ที่ ห้องทับทิมสยาม 3 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศล เพลงเพื่อลมหายใจ ครั้งที่ 3 Song Of Life เพื่อสร้างตึกผู้ป่วยในสำหรับทารกแรกเกิด ผู้ป่วยโรคเลือด และผู้ป่วยมะเร็ง ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ตะวันแดง มหาซน ณ อุบลราชธานี ภายในงานพบกับศิลปินมอส ปฏิภาณ ทาทายัง และหว่อง วิริยะ (นพ.เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง) บัตรราคา 800 บาท 1,200 บาท และ 2,000 บาท
         นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การจัดคอนเสิร์ตการกุศล“เพลงเพื่อลมหายใจ Song of Life ครั้งที่ 3” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาของประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีต่อระบบสาธารณสุข การจัดคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้ยังสะท้อนถึงความร่วมแรงร่วมใจ ของประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกภาคส่วน ในการร่วมสร้างตึกผู้ป่วยในสำหรับเด็กแรกเกิด ผู้ป่วยโรคเลือด และผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลเด็กสรรพสิทธิประสงค์  ในนามของชาวอุบลราชธานี ขอขอบคุณคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมทั้งทุกหน่วยงานที่ดำเนินการให้มีการจัดคอนเสิร์ตการกุศล “เพลงเพื่อลมหายใจ Song of Life ครั้งที่ 3”ในครั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพเด็กในจังหวัดอุบลราชธานี และเขตสุขภาพที่ 10 รวมถึงเขตอีสานใต้ต่อไป
            นายสุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ หรือโอปอ นักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวของเราว่า ในการจัดคอนเสิร์ตการกุศล“เพลงเพื่อลมหายใจ Song of Life ครั้งที่ 3” คุณสุภาวดี ตริยางกูรศรี ผู้บริหารโรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานีได้บริจาคเงินจำนวน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนคอนเสิร์ตการกุศล 3 Song Of Life ในครั้งนี้ด้วย ขออนุโมทนาบุญ ขออานิสงฆ์ผลบุญจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไปครับ

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!