ศรีสะเกษ-ดร. กัลยาณี นำกรรมการสงเคราะห์ศรีสะเกษร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติที่สถานพินิจ

ศรีสะเกษ-ดร. กัลยาณี นำกรรมการสงเคราะห์ศรีสะเกษร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติที่สถานพินิจ

ศรีสะเกษ-ดร. กัลยาณี นำกรรมการสงเคราะห์ศรีสะเกษร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติที่สถานพินิจ

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 นายสุภวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ เวลา 09.00 น ตนได้เป็นประธานเปิดงานโครงการวันแม่แห่งชาติ ปี 2566 โดยมี ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ รองประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำคณะกรรมการสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่เดินทางไปที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมกิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติประจำปี 2566 ประกอบด้วย นางฐิตาภา ศรีภิญโญ พนักงานพินิจ ส2 นายเอกณรงค์ วงศ์ธีระศักดิ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ นางจันทร์จิรา แนวมั่น กรรมการสงเคราะห์ นายโอ๋ พขร ฯ และคณะได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและขนมขบเคี้ยว น้ำหวาน นมกล่อง ฯไปมอบให้ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯและสถานแรกรับจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับใช้ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติด้วย โดยในโอกาสนี้ ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจากจังหวัดอุบลฯและคณะก็มาร่วมงานด้วยจำนวนมาก ซึ่งมีเด็กเยาวชนในสถานสถานพินิจฯและสถานแรกรับฯมานั่งรอทำกิจกรรมวันแม่อย่างเรียบร้อยและพร้อมเพรียงกัน
           นายไพโรจน์ อารี รักษาราชการแทนหัวหน้าสถานแรกรับและเยาวชน ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธาน นายสุภวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ว่า การจัดงานวันแม่แห่งชาติครั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดทูนและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ และเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้ลูกทุกคนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ ได้ตระหนักในหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่และได้แสดงออกซึ่งความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การปฎิบัติตนที่ดีต่อแม่ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ แสดงออกอย่างถูกต้อง
            นายสุภวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งประชาชนทุกคนรวมทั้งเด็กและเยาวชนควรแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพราะพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชการกิจมากมายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต อาชีพและความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้ พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกแห่งหนในแผ่นดินไทย พระองค์เปรียบเสมือนพระแม่หลวงของปวงชนชาวไทย วันนี้นับเป็นโอกาสดีที่ ได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ของเราด้วย แม่เป็นผู้ให้กำเนิด ให้การศึกษา ให้การอบรมเราจนเติบใหญ่ พระคุณของแม่ยิ่งใหญ่ เราควรทำความดีต่อแม่ ถือว่าได้ทำบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯและคณะกรรมการสงเคราะห์ทุกคนที่ให้ความสำคัญและได้สนับสนุน อนุเคราะห์สิ่งของมาร่วมกิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติในวันนี้
ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ รองประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการวันแม่แห่งชาติวันนี้ มีกิจกรรมให้เด็กได้ร่วมแสดงออกถึงความสามารถหลายกิจกรรม มีการแสดงรำเทิดพระเกียรติจากเด็กเยาวชนหลายจังหวัด การประกวดวาดภาพ แต่งกลอนวันแม่ เรียงความ ฯ และเด็กเยาวชนได้นำมาลัยกรมากราบคณะกรรมการสงเคราะห์จากจังหวัดอุบลและจังหวัดศรีสะเกษในโอกาสวันแม่ด้วย ซึ่งกรรมการสงเคราะห์ทุกคนได้นั่งรับไหว้และให้โอวาทเด็กและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 100 คน ถือว่ากิจกรรมนี้สร้างความอบอุ่นใจให้เด็กทุกคนได้ทราบถึงความห่วงใยที่คณะกรรมการสงเคราะห์ให้ความรักและเมตตาเป็นห่วงและขอให้เด็กเยาวชนกลับตัวกลับใจเป็นคนดีของชาติต่อไป

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!