ศรีสะเกษ-ถือโอกาสสำคัญวันแม่เปิดค่ายให้นักเรียนร่วมกิจกรรมดนตรี นักเขียน กวีศิลป์

ศรีสะเกษ-ถือโอกาสสำคัญวันแม่เปิดค่ายให้นักเรียนร่วมกิจกรรมดนตรี นักเขียน กวีศิลป์

ศรีสะเกษ-ถือโอกาสสำคัญวันแม่เปิดค่ายให้นักเรียนร่วมกิจกรรมดนตรี นักเขียน กวีศิลป์

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายชาญชัย จันดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสำหรับ ร.ร.ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (อบจ.) กิจกรรมค่าย “ดนตรี นักเขียน กวี ศิลป์” รุ่นที่ 2 (กลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มไตรพัฒนศึกษาและกลุ่มกันทราเมืองศรี ซึ่ง อบจ.ศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 13 ส.ค. 2566 ณ ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา น.ร.ที่เข้าร่วมค่ายกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นละ 120 คน โดยมี นายก่อพงศ์ พรหมทา ผอ.ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง ประธานสภาเกษตรกร จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายวีระ สุดสังข์ หัวหน้าคณะวิทยากร นำคณะครู น.ร. มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้จำนวนมาก
               นายก่อพงศ์ พรหมทา ผอ.ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา กล่าวว่า อบจ.ศรีสะเกษได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการยกระดับผสสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับ ร.ร.ในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ กิจกรรม ค่ายนักเขียน กวี ศิลป์ เพื่อให้นักเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษได้พัฒนานักเขียน กวี และศิลปะ รวมทั้งได้ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและภาษาไทย ได้มีเวทีให้นักเรียนได้แสดงถึงความสามารถด้านดนตรี นักเรียน กวี และศิลปะ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ อบจ.ศรีสะเกษ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ทั้งค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างการอบรม  นายชาญชัย จันดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่ อบจ.ศรีสะเกษ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในอนาคตต่อไป
              นายวีระ สุดสังข์ หัวหน้าคณะวิทยากร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเข้าค่าย”ดนตรี นักเขียน กวี ศิลป์” รุ่นที่ 2 (กลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มไตรพัฒนศึกษาและกลุ่มกันทราเมืองศรี) เป็นการเปิดโอกาสให้ น.ร.ที่เข้าค่ายได้มีการโอกาสศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับดนตรี การเป็นนักเขียน กวีและเรื่องเกี่ยวกับศิลปะต่าง ๆ ซึ่งคณะวิทยากรที่มาให้ความรู้ในการอบรมล้วนแต่เป็นผู้ที่ความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งหลังจากที่เข้าค่ายอบรมเสร็จแล้ว ตนไม่ได้หวังว่า น.ร.ทุกคนที่ผ่านการเข้าค่ายแล้วจะต้องเป็นนักปราชญ์ นักดนตรี นักเขียน นักวาดภาพที่ยิ่งใหญ่ แต่ว่าเรื่องการเข้าค่ายกิจกรรมนี้ จะช่วยให้ น.ร.ไม่ต้องเครียดในเรื่องต่างๆ หากว่า น.ร.มีความเครียดก็ให้จับเอาพู่กันมาวาดภาพระบาดสีลงในกระดาษ หรือนำเอาเครื่องดนตรีมาเล่น จะช่วยให้ น.ร.หายเครียด ไม่ต้องฆ่าตัวตาย และช่วยให้ห่างไกลจากยาเสพติดได้ด้วย

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!