ชลบุรี-สอ.รฝ.มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการเนื่องในวันสถาปนาหน่วย ครบรอบ33 ปี

ชลบุรี-สอ.รฝ.มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการเนื่องในวันสถาปนาหน่วย ครบรอบ33 ปี

ชลบุรี-สอ.รฝ.มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการเนื่องในวันสถาปนาหน่วย ครบรอบ33 ปี

ภาพ/ข่าว:นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี

ที่หอประชุม หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือตรี ศุภสิทธิ์ บูรณะโอสถ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง มาเป็นประธานในพิธี มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการในสังกัด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยครบรอบ 33 ปี โดยมี คณะนายทหาร ข้าราชการ ตลอดจนบุตรข้าราชการผู้รับทุน เข้าร่วมในพิธี
                        ตามที่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนและได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในรูปแบบต่างๆติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการทอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นสวัสดิการของกำลังพลในสังกัด จะทำในโอกาส เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยทุกๆปี มีวัตถุประสงค์ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย เป็นการส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชนให้มีอนาคตที่ดี โดยแบ่ง ระดับทุนการศึกษา ดังนี้ ระดับปฐมวัย ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น 208 ทุน รวมเป็นเงินทุนการศึกษาที่จะมอบทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน 613,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!