ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ประกอบการชุมชนนำเที่ยวยอมรับกฎ 11 ข้อหลังอุทยานฯสั่งปิด”ถ้ำเขาจูบกัน”

ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ประกอบการชุมชนนำเที่ยวยอมรับกฎ 11 ข้อหลังอุทยานฯสั่งปิด”ถ้ำเขาจูบกัน”

ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ประกอบการชุมชนนำเที่ยวยอมรับกฎ 11 ข้อหลังอุทยานฯสั่งปิด”ถ้ำเขาจูบกัน”

ภาพ/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ
วันที่ 11 ส.ค. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีอุทยานเขาสามร้อยยอดสั่งปิด”ถ้ำเขาจูบกัน”แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่บ้านเกาะไผ่ และเกาะมอญ ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ ตามหนังสืออ้างถึงลงวันที่ 27 ก.ค.66 ถึงนายอำเภอสามร้อยยอด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตให้ผู้ประกอบการชุมชนเข้าไปดำเนินกิจการท่องเที่ยวในการเดินเรือนำเที่ยวบริเวณ เกาะไผ่ และเกาะมอญ โดยอ้างว่าผู้ประกอบการชุมชนทั้งสองแห่งทำผิดระเบียบข้อบังคับของอุทยาน โดยการนำเครื่องยนต์ขนาดแรงม้าเกินกว่าที่กำหนดใช้ประกอบการนำเที่ยวในเขตอุทยาน เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวต้องขอยกเลิกทริปนำเที่ยวกับผู้ประกอบการชุมชนส่งผลกระทบวิถีชีวิตทำให้ชุมชนขาดรายได้หมุนเวียนไปหลายวันนั้น
          ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 ส.ค.66 อุทยานเข้าสามร้อยยอด เชิญกลุ่มผู้ประกอบการทั้งสองชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดพื้นที่ร่องเรือนำเที่ยวเขตอุทยานฯ เข้าประชุมทำความเข้าใจ และหาทางออกร่วมกัน เพื่อลดปัญหาความขัดแย่งระหว่างภาครัฐกับผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ พร้อมสร้างความเข้าใจถึงเหตุผลที่ต้องสั่งปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณบ้านเกาะไผ่ และเกาะมอญเป็นการชั่งคราว เพื่อให้ผู้ประกอบการชุมชนนำเที่ยวในพื้นที่ปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ขนาดแรงม้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมอุทยานแห่งชาติฯกำหนด โดยทางอุทยานเข้าสามร้อยยอดยินดีให้ความร่วมมือหากผู้ประกอบการนำเที่ยวในชุมชนทั้งสองรับปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้ง 11 ข้อที่อุทยานฯตั้งไว้ และหากกลุ่มผู้ประกอบการชุมชนทั้งสองแห่ง ต้องการให้อุทยานช่วยส่งเสริมผลักดันแหล่งนำเที่ยวในเขตอุทยานฯ เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้คงอยู่ตลอดไป โดยทางอุทยานจะจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจถึงกฎ และกติกาการใช้ทรัพยากรร่วมกันโดยไม่เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
          นายสมคิด พ่วงแพ หนึ่งในผู้นำชุมชนบ้านเกาะไผ่ ให้สัมภาษณ์ผู้สี่อข่าวว่า หลังการประชุมร่วมกัน ได้ทำความเข้าใจให้ลูกบ้านในชุมชนทราบ โดยมีความเห็นร่วมกันถึงกติกาข้อตกลงให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้ง 11 ข้อตามที่คณะกรรมการประชุมร่วมกำหนดขึ้น โดยทางชุมชนผู้ประกอบการยังคงรับได้ในบางข้อ และอาจต้องปรับเปลี่ยนบางข้อโดยต้องกลับไปประชุมร่วมกับชุมชนอีกครั้งเพื่อให้เงื่อนไขทั้ง 11 ข้อนั้น สอดรับกับกลุ่มผู้ประกอบการชุมชนในการนำนักท่องเที่ยวลงเรือพาชมความสวยงามของบัวแดง และถ้ำเขาจูบกัน โดยทางชุมชนอาจขอความอนุเคราะห์ให้อุทยานเปิดเส้นทางนำเที่ยว ระหว่างผ่อนผันยื่นขอประกอบการในบางส่วน เนื่องจากยังคงมีนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม ต้องการเข้าเที่ยวชมแหล่งเที่ยวบางจุดที่มีชื่อเสียง ในเขตอุทยานเขาสามร้อยยอด หากทางอุทยานพิจารณาอนุญาต และเพื่อไม่ให้การท่องเที่ยวในชุมชนทั้งบ้านเกาะไผ่ และเกาะมอญ ต้องหยุดลงชั่วคราว และอาจทำให้ผู้ประกอบการชุมชนขาดรายได้

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!