ร้อยเอ็ด – ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด นำจิตอาสาทุกภาคส่วน ปลูกต้นไม้ตามโครงการรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ร้อยเอ็ด – ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด นำจิตอาสาทุกภาคส่วน ปลูกต้นไม้ตามโครงการรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ร้อยเอ็ด - ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด นำจิตอาสาทุกภาคส่วน ปลูกต้นไม้ตามโครงการรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ วัดอรุณธรรมรังษี บ้านสะแบง หมู่ที่ 13 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ตามโครงการรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา และเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายไพโรจน์ จิตจักร์ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายอำเภอจังหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ และประชาชน เข้าร่วม

           กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น เพื่อเป็นการน้อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา และเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้และกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ รอบบริเวณวัดอรุณธรรมรังษี ให้เกิดความร่มรื่นสวยงาม เพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ยังเป็นการสนองแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่จะให้พสกนิกร มีความปรองดอง สามัคคี พร้อมประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม ไม่หวังสิ่งตอบแทน รวมถึงให้เกิดความรัก ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ต่อไป

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!