ตาก-นายอำเภอพบพระ ร่วม ปลูกต้นไม้กิจกรรมโครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

ตาก-นายอำเภอพบพระ ร่วม ปลูกต้นไม้กิจกรรมโครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

ตาก-นายอำเภอพบพระ ร่วม ปลูกต้นไม้กิจกรรมโครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสัญญา เพชรเศษ  นายอำเภอพบพระ  นำส่วนราชการ ภาครัฐภาคเอกชน จิตอาสาฯ ประชาชน ร่วม ปลูกต้นไม้กิจกรรมโครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ.สถานีทดลองพืชสวนกองวิชาการเกษตร (ศาลาทรงงาน) หมู่ที่ ๑๐  ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่ทรงห่วงใย  และทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญและทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น  อำเภอพบพระร่วมกับทุกภาคส่วน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน  จึงได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้ อำเภอพบพระ จังหวัดตากพ.ศ.2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12  สิงหาคม 2566 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาสถานที่ต่างๆ
           ทางโครงการป่าซับน้ำคีรีราษฎร์สนับสนุนกล้าอโวคาโด จำนวน 200 ต้น  โดยมี มณฑล สว่างนภาลัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา นายวีระชัย ก้องพนาไพรสณ  กำนันตำบลรวมไทยพัฒนา นางสาวพันทิวา แสงอบ หัวหน้าโครงการป่าซับน้ำคีรีราษฎร์ นายเสกสรร รองเดช หัวหน้าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร์  นายฉันทวัสส์ อิ่มเนยหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.6 (ร่มเกล้า)  นายปริญญา สมวงษ์อินทร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการ) หัวหน้าส่วนราชการ ตชด. ตำรวจ  สภ.พบพระ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพบพระ ผู้นำต้องที่ผู้นำท้องถิ่นฝ่ายปกครอง จิตอาสา  ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!