อุตรดิตถ์-ประชุมวางแผนสุนัข –แมว จรจัด

อุตรดิตถ์-ประชุมวางแผนสุนัข –แมว จรจัด

ภาพ/ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์ น.ส.พัทธนันท์ ราชประสิทธิ์ นายจักรพรรณ จันทร์แฉ่ง ทีมข่าว นสพ.อินทรีสยามออนไลน์ จ.อุตรดิตถ์

ประชุมวางแผนสุนัข –แมว จรจัด

              เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 30 มิย.65 ที่ชั้น 5 ห้องประชุมศิลาอาสน์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถ.ประชานิมิต ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายพยงค์ ยาเภา รอง ผวจ.เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายสัตวแพทย์ชัยนาท แสนยศ ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมชาย ไชยพันธ์ เลขานายก อบจ . นายคงคา ศิลสังวรณ์ สัตว์แพทย์อาวุโสเทศบาลเมือง อุตรดิตถ์นางสาวรัชนี ลีลาศรีชัย ประธานผู้ก่อตั้งกลุ่มอุตรดิตถ์เพื่อนหมาแมว นางสาวจุฑามาศ เณรรอด และนางสาว เนติรัตน์ สีตะบุสป์สมาชิกตั้งกลุ่มหมาแมวจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องด้วยในจังหวัดอุตรดิตถ์มีปัญหาสุนัขและแมวจรจัดเป็นจำนวนมากในเกือบชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการขาดความรับผิดชอบของเจ้าของ การไม่มีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับการเลี้ยงที่ถูกต้อง การไม่มีพื้นที่สำหรับเลี้ยงที่เหมาะสม การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทางธรรมชาติและการแพร่ขยายพันธุ์ การมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากการดูแลรักษาสัตว์เจ็บป่วย การที่สัตว์เลี้ยงมีพฤติกรรมและนิสัยดุร้ายขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม สภาพแวดล้อมและด้านสาธารณสุข

                 โดยที่ นางสาวรัชนี ประธานผู้ก่อตั้งกลุ่มอุตรดิตถ์เพื่อนหมาแมวได้ฝากหนังสือเรื่องรองเรียน 3 เรื่องไปถึง ผวจ. รอง ผวจ.และ นายกเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์คือเรื่องขอให้ทำหมันสุนัขและแมวจรจัด ขอให้ทำสร้างสถานที่พักพิงสัตว์จรจัดและขอให้ทำโครงการสุนัขชุมชน ซึ่งด้านนายพยงค์ รอง ผวจ.ได้ให้ นายสัตวแพทย์ชัยนาท ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการและตอบข้อซักถามนอกจากนี้นายสมชาย เลขานายก อบจ .ได้กล่าวในที่ประชุมว่าทาง อบจ.ก็มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน เทศบาล เทศบาลตำบล และ อบต.ในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนทางด้านของนายคงคา สัตว์แพทย์อาวุโสเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์กล่าวว่าสำหรับทางเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์จากการนำของนายชูชาติ อ้นทุ่งยั้ง นายกเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์พร้อมคณะผู้บริหารและ สมาชิกสภาเทศบาลตลอดจนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี ประจำปี 2565 เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเป็นการป้องกันและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดในจังหวัดอุตรดิตถ์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!