นครศรีธรรมราช-ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์โควิด-19

นครศรีธรรมราช-ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์โควิด-19

ภาพ/ข่าว:วรรคเดช ชำนาญกิจ

           วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พันเอก วัชราวุธ ยิ่งยง รอง ฝกบ.ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 4 ประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์โควิด-19 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน, ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1-4 และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (VTC ระบบ ZOOM) โดยมี ฝสธ.ฯ และจนท.ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม #ประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!