ดีเดย์ 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก ชู อช.ธารโบกขรณี ปลอดบุหรี่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  ดีเดย์ 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก ชู อช.ธารโบกขรณี ปลอดบุหรี่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภาพ/ข่าว สุพมาศ พรหมมาส

                  ดีเดย์ 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก ชู อช.ธารโบกขรณี ปลอดบุหรี่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

             วันที่ 31 พ.ค.65 อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่ ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และเครือข่ายสื่อกระบี่อาสาร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.กระบี่ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จ.กระบี่ นำโดยนายวีระศักดิ์ ศรีสัจจัง หน.อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ร่วมกันรณรงค์ โครงการอุทยานแห่งชาติธารโบกกรณีปลอดบุหรี่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.65 บริเวณที่ทำการสำนักงานอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เพื่อกระตุ้นสำนึกในการเห็นถึงพิษภัยของควันบุหรี่ และการสูบบุหรี่ ที่ไม่ได้ทำลายแค่สุขภาพผู้สูบเท่านั้น แต่ยังทำลายสุขภาพคนรอบข้าง และยังทำลายสิ่งแวดล้อมให้เป็นมลพิษด้วย พร้อมกันนี้ได้เปิดเวทีเสวนา โดยมี น.ส.ศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ น.ส. วาทินีย์ หมันการ คณะกรรมการสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จ.กระบี่ น.ส.สรัญญา บุญโสม กรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นายวีระศักดิ์ ศรีสัจจัง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารโบกกรณี เข้าร่วม

           ด้าน น.ส.สรัญญา กล่าวว่า วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก หลากหลายองค์กรและภาคีเครือข่ายยังคงเดินหน้ารณรงค์ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยเฉพาะในกลุ่มนักสูบหน้าใหม่ให้ลดจำนวนน้อยลง เพราะนั่นหมายถึงทรัพยากรบุคคล อนาคตของประเทศชาติ พร้อมกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง สำหรับจังหวัดกระบี่ ยังมีตัวเลขการสูบบุหรี่ ที่สูงอยู่ ทุกฝ่ายต้องออกมาช่วยกันปกป้องและดูแลให้เยาวชนไม่ตกเป็นเหยื่อ ด้วยการสร้างบรรยากาศไม่ให้มีควันบุหรี่ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว สถานที่สาธารณะต้องปลอดควันบุหรี่ และมีการสูบเป็นที่เป็นทางให้มากขึ้น โดยมาช่วยกันผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ขณะที่ น.ส.ศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.กระบี่ กล่าวว่า ภาคการท่องเที่ยว จ.กระบี่ ได้ขับเคลื่อนโครงการ Green Tourism และ Health Tourism มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดรับกับโครงการรณรงค์ อุทยานฯปลอดบุหรี่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเชื่อว่า นทท.ทุกคนที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวเพื่อต้องการสูดอากาศบริสุทธิ์ของธรรมชาติ ที่ดีอยู่แล้ว คงไม่มีใครอยากสูดอากาศของควันบุหรี่อย่างแน่นอน

            ด้านนายวีระศักดิ์ ศรีสัจจัง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี วันนี้ 31 พ.ค.ทางอุทยานฯธารโบกขรณี ได้ประกาศฯให้อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีปลอดบุหรี่อย่างเป็นทางการ เพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพดีของทุกคน และขอความร่วมมือทุกคน โดยเฉพาะผู้ประกอบการนำเที่ยว ที่นำนักท่องเที่ยวมา ช่วยแนะนำ นทท.ด้วยว่า อุทยานฯ จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ทุก ๆ คน รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วย โดยที่ผ่านมามีการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดกระบี่อย่างต่อเนื่อง เช่น unseen ปลอดบุหรี่ ( น้ำตกร้อนปลอดบุหรี่, สระมรกต ,ทะเลแหวก, ท่าปอมคลองสองน้ำ ) อุทยานแห่งชาติปลอดบุหรี่ (อช.หมู่เกาะลันตา , อช.เขาพนมเบญจา) ตลาดปลอดบุหรี่ อปท.ปลอดบุหรี่ สวนพฤกษาสวรรค์ปลอดบุหรี่ และพื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่ ฯลฯ

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!