อยุธยา-วัดตะโก เป็นเจ้าภาพประชุมสัญจรพระสังฆาธิการ

อยุธยา-วัดตะโก เป็นเจ้าภาพประชุมสัญจรพระสังฆาธิการ

ภาพ/ข่าว:นพดล บำเพ็ญสัตย์ / นราเอก ตันศิริ 

วัดตะโก เป็นเจ้าภาพประชุมสัญจรพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่ 10/2563

          เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมสงฆ์ศรีวัฒนประภา วัดตะโก ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร ได้เป็นองค์ประธานในการประชุมสัญจรพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2563 เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการงานคณะสงฆ์ ซึ่งได้นับการสนับสนุนสถานที่ในการประชุม โดยพระครูสิทธิสรคุณ เจ้าอาวาสวัดตะโก
          โดยก่อนที่จะเริ่มการประชุมในครั้งนี้ พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง ได้จัดถวายนิตยภัต ให้กับพระสังฆาธิการในเขตปกครอง จำนวน 23 รูป ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ฯ ตกเบิก ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 268,300 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พระสังฆาธิการดังกล่าว โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้อาราธนาพระสังฆาธิการ ทั้ง 23 รูป เข้ารับการถวายนิตยภัต ฯ ในการประชุมพระสังฆาธิการในวันนี้
          ส่วนวาระก่อนการประชุม สัญจรของคณะสงฆ์จังหวัดพรันครศรีอยธยา ทุกครั้งวัดที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม จะได้จัดการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยคนพิการ ภายใต้โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข, หมู่บ้านรักษาศีล 5 หน่วย อ.ป.ต., และโครงการชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เห็นชอบร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อบูรณาการงานคณะสงฆ์ฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยความรับผิดชอบและความร่วมมือของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งในครั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุมคณะสงฆ์ ทางวัดตะโก โดยพระครูสิทธิสรคุณ เจ้าอาวาสวัดตะโก ได้สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องอุปโภ บริโภค แก่ประชาชน พุทธศาสนิกชน ผู้พิการ และผู้สูงอายุ จำนวน 100 ราย
          ส่วนวาระที่จะแจ้งให้ทราบโดยเร่งด่วนประกอบด้วย เรื่อง แจ้งมติมหาเถรสมาคม เรื่อง พิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563
          ในการประชุมมหาเถรสมาคม สำนักนายกรัฐมนตรี ได้นำเรื่องกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้มีพิธีสวด พระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา ให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร ดำเนินการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ทั้ง 2 โอกาส ตามวัน เวลาดังกล่าว และให้ดำเนินการได้ทันที

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!