ตาก-ประชุมหารือผลิตผ้าปิดจมูกแจก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ตาก-ประชุมหารือผลิตผ้าปิดจมูกแจก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ภาพ/ข่าว : กิตติศักดิ์ บุญจันทร์

             โรงพยาบาลแม่สอดและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ประชุมหารือผลิตผ้าปิดจมูกแจก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

               เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ภาครัฐและเอกชนประชุมหารือเพื่อหาแนวทางร่วมใจต่อต้านไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 โดยจะดำเนินการผลิตผ้าปิดจมูก(แม็ต) ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 นำโดยนายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด และทีมแพทย์-พยาบาล พร้อมด้วย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก (นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์) และ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก (นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์) ประชุมหารือการหาแนวทางป้องกันต่อต้านไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก โดยจะร่วมมือกันจัดทำผ้าปิดจมูก(แม็ต) แจกจ่ายให้กับผู้ที่ทำงานด่านหน้า

               โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มสนับสนุน ในการเผชิญกับเชื้อโรคต่างๆ โดยใช้ชื่อโครงการ รัฐ-เอกชน แม่สอดร่วมใจต้านภัยพิบัติ ซึ่งจะขอรับการสนับสนุนการบริจาคทุนทรัพย์ วัสดุ อุปกรณ์ จากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อผลิตผ้าปิดจมูก(แม็ต) มอบให้กับผู้ที่ขาดแคลนและกลุ่มเสี่ยงในการเผชิญกับเชื้อโรคต่างๆ ในพื้นที่อำเภอแม่สอด และใกล้เคียง เพื่อป้องกัน และต่อต้านไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 ในลักษณะรัฐและเอกชนแม่สอดร่วมใจต้านภัยพิบัติ โดยจะร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อป้องกันและต่อต้านไม่ให้ไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 แพร่ระบาดในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!