ระยอง-ผลิตเครื่องดื่มจากทุเรียนและสละสุมาลี

ระยอง-ผลิตเครื่องดื่มจากทุเรียนและสละสุมาลี

หนุนภาคการท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ด

ภาพ/ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรี

       ผู้ประกอบการเกาะเสม็ด ผลิตเครื่องดื่มจากทุเรียน และสละสุมาลี ผลไม้ขึ้นชื่อของภาคตะวันออกหนึ่งเดียวในโลกเพื่อดึงดูดนักทอ่งเที่ยว สร้างเอกลักษณ์ขายเฉพาะบนเกาะเสม็ด หวังช่วยชาวสวนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19และหนุนภาคการท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ด           นางสริญทิพญ ทัพมงคลทรัพย์ นายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ด กล่าวว่า เครื่องดื่มที่ผลิตจากทุเรียน เกิดจากความต้องการช่วยเหลือภาคการเกษตร โดยเฉพาะชาวสวนผลไม้ซึ่งในช่วงนี้ ผลไม้ใกล้ออกวางตลาด โดยเฉพาะทุเรียน อาจได้รับผลกระทบจาก ไวรัส โควิด-19 เพราะจีนไม่สั่งส่งผลกระทบกับภาคการส่งออก จึงอยากนำเอาทุเรียนมาแปรรูป ซึ่งทุเรียนทอด ทุเรียนกวน ก็ทำกันมาเยอะแล้ว จึงคิดทดลองทำเครื่องดื่มดูบ้าง ซึ่งถ้าเป็นน้ำผลไม้ธรรมดา การดื่มน้ำทุเรียนก็ไม่ตอบโจทย์ จึงทดลองผลิตเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ ซึ่งได้ผล เนื่องจากมีกลิ่นและรสชาติดี เมื่อประสบความสำเร็จจึงทำเรื่องขออนุญาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง และออกจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวชิม จนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งเครื่องดื่มทุเรียนที่ผลิตออกมา จะมีกลิ่นของทุเรียนนำก่อนดื่ม ขณะเดียวกันผู้ที่ไม่ชอบกลิ่นทุเรียนก็เลือกดื่ม รสสละซึ่งผลิตจากสละสุมาลี จะไม่มีกลิ่นแต่รสชาติกลมกล่อม ทั้งสองชนิดขายปลีกราคาขวดละ 180บาท ความพิเศษ ของเครื่องดื่มทุเรียนหนึ่งเดียวในโลก ผลิตจากทุเรียนชะนี ที่มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ และไม่มีจำหน่ายที่ไหน ต้องมาดื่มที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยองเท่านั้น
       การนำทุเรียน มาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์เป็นการพัฒนารูปแบบสินค้าให้มีความน่าสนใจมากขึ้นทำให้กลุ่มผู้นิยมบริโภคทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ทุเรียนสละให้ความสนใจ สามารถดึงดูด นักท่องเที่ยวต่างชาติ และชาวไทย ที่อยากจะลิ้มลองให้มาถึงเกาะเสม็ด
      ทั้งนี้ เครื่องดื่มรสชาดทุเรียนชะนี และสละสุมาลี ไม่สามารถผลิตในประเทศได้ จึงต้องส่งไปผลิตที่ประเทศเพื่อนบ้านนำเข้ามาโดยได้รับการตรวจคุณภาพ ตามขั้นตอนผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกขวด พร้อมการเสียภาษี ก่อนที่จะ นำเข้ามาถึงผู้บริโภค

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!