สมุทรปราการ-พ่อเมืองปากน้ำ หนุนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเปิดตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต

สมุทรปราการ-พ่อเมืองปากน้ำ หนุนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเปิดตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต

ภาพ/ข่าว:อัญมณี คงสินธ์ 

พ่อเมืองปากน้ำ หนุนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเปิดตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต

           เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 27 เมษายน 2562 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว และมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ได้ร่วมกับ อบต.บางน้ำผึ้ง และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันจัดขึ้นที่บริเวณตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ซึ่งตั้งอยู่หน้าวัดสุคันธาวาส อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ เส้นทางการท่องเที่ยวและสินค้าทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ

           สำหรับตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เป็นตลาดน้ำที่ตั้งอยู่ริมคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต หน้าโรงเรียนวัดสุคันธาวาส หมู่ 8 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ที่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยว และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่มีอาหารคาวหวาน ขนมไทย ผักผลไม้ในท้องถิ่นหลากหลายชนิด ร่วมทั้งของฝากต่าง ๆ วางจำหน่ายในแพที่ลอยน้ำอยู่ริมคลองพระองค์เจ้าไชยนุชิต ที่มีปลาสวายหลายพันตัวมาแหวกว่ายอยู่ในน้ำรอให้นักท่องเที่ยวมาเลี้ยงอาหาร ท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบายมีลมพัดผ่านตลอดเวลา เหมาะแก่การท่องเที่ยวและพักผ่อนในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำร่องเรือชมวิถีชีวิตของชาวบ้านในอำเภอบางบ่อและลาดกระบัง ที่อยู่ 2 ฝั่งคลองที่สามารถร่องเรือไปถึงตลาดน้ำคลองสวน 100 ปี อีกด้วย ปัจจุบันตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต มีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนบางบ่อผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาประจำอยู่ที่กองอำนวยการเพื่อมาคอยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวประชาชนชาวตลาดน้ำ

              อย่างไรก็ตามตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต เป็นตลาดน้ำที่ก่อตั้งโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นตลาดน้ำที่ยังยืนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่พักผ่อนและเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าของคนในชุมชน พืชผักสวนครัวของประชาชนตำบลบางบ่อ เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอป ทำให้เงินหมุนเวียนในชุมชนสร้างรายได้สร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่น และผลักดันให้เป็นตลาดน้ำแห่งนี้เป็นตลาดน้ำของชุมชนตำบลบางบ่อ ที่มีสถานที่สวยงาม มีความสะอาด มีสิ่งอำนวยความสะดวก และมีความปลอดภัย สามารถเป็นตลาดน้ำอีกหนึ่งแห่งที่นักท่องเที่ยวรู้จัก และตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตยังเป็นเส้นทางท่องเที่ยวตลาดน้ำเชื่อมโยงมาจากตลาดน้ำโบราณบางพลี และตลาดน้ำคลองสวนร้อยปีอย่างยังยืนต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!