อุบลราชธานี-เปิดงานประจำปี วิถีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 2566

อุบลราชธานี-เปิดงานประจำปี วิถีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 2566

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

          เมื่อคืนนี้ (29 ธ.ค. 65) นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานประจำปี วิถีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 2566 “รับสี่แสงแห่งสยาม ยลความงามผ้ากาบบัว” ณ เวทีกลางลานขวัญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางพัทธานันท์ ยังตรง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี นางทรงลักษณ์ วรภัย นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการจัดงาน หัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการเหล่ากาชาด ร่วมในพิธี โดยมีนายนคร ศิริปริญญานันท์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน
          โดยจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้น ตั้งแต่วัน 29 ธันวาคม 2565 ถึงที่ 7 มกราคม2566 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณลานขวัญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้ช่วยกิจกรรมสาธารณกุศลของจังหวัดอุบลราชธานีในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนและประสบสาธารณภัยต่าง ๆ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ/สร้างรายได้ให้กับประชาชน กลุ่มอาชีพ จากอำเภอต่าง ๆ ในการนำสินค้า OTOP สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน มาจำหน่ายภายในบริเวณการจัดงาน เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนนักเรียน นักศึกษาเยาวชน ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการประกวดต่าง ๆ และการจัดกิจกรรมแสงแรกแห่งสยาม ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และวันที่ 1 มกราคม 2566 ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!