กาญจนบุรี-สาธารณสุขมอบรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม

กาญจนบุรี-สาธารณสุขมอบรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม

ภาพ/ข่าว:มานพ บุตรเนียม

 สาธารณสุขกาญจนบุรีมอบรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (Best practice) เขตสุขภาพที่ 5

        วันนี้(12 มีนาคม 2562 )ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภ ณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (Best practice) เขตสุขภาพที่ 5 การนำเสนอผลงานด้วยวาจา เรื่อง X.-.Alert แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 และการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ เรื่อง ราชบุรี รักษ์ใจ ห่วงใยสุขภาพจิตผู้ต้องขัง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน จากนั้นมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ นส.รัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 นพ.จุมพล สมประสงค์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นายมานิจ คณวรรณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan Sharing) ทำให้ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกันCATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!