อยุธยา-อำเภอบ้านแพรกเปิดกิจกรรม“วันปลูกไผ่บ้านแพรก”

อยุธยา-อำเภอบ้านแพรกเปิดกิจกรรม“วันปลูกไผ่บ้านแพรก”

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์
      อำเภอบ้านแพรกเปิดกิจกรรม“วันปลูกไผ่บ้านแพรก”เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า สิ่งของ เครื่องใช้
เมื่อเวลา 14:00 น.วันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่สวนสาธารณะหนองอ้อ ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา นายเฉลิมชัย สระบัว นายอำเภอบ้านแพรก ได้เป็นผู้กล่าวรายงานในการเปิดกิจกรรม“วันปลูกไผ่บ้านแพรก”เพื่อเป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า สิ่งของ เครื่องใช้ โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และบรรยายพิเศษ“วันปลูกไผ่บ้านแพรก”
      นายเฉลิมชัย สระบัว นายอำเภอบ้านแพรก กล่าวว่า กิจกรรม “วันปลูกไผ่บ้านแพรก” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของไผ่ที่มีต่อการดำรงชีวิตของคนไทยมาช้านาน รวมทั้งเป็นการนำพันธุ์ไผ่สีสุก ซึ่งพันธุ์ที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ ได้หลากหลายมีเนื้อไม้ละเอียด เหนียวทนทานได้ดี มีความคงทนและสวยงาม มาปลูกนำร่องเพื่อขยายพันธุ์ให้กับราษฎรในพื้นที่ นำไปปลูกในพื้นที่ของตนเองหรือพื้นที่ที่สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน ตำบล เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ไม่ต้องหาซื้อไผ่จากภายนอก
       ที่สำคัญเป็นการสืบสานแนวดำริของ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อคราวที่ท่านเดินทางมามอบกรอบการปฏิบัติราชการให้กับทุกภาคส่วนของอำเภอบ้านแพรก และได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์พัดสานซึ่งเป็นสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงของอำเภอบ้านแพรก ได้มีดำริกับนายอำเภอบ้านแพรก และกลุ่มอาชีพพัดสานไว้ว่าควรมีการส่งเสริมการปลูกไผ่ในพื้นที่เพื่อลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งการจัดกิจกรรม “วันปลูกไผ่บ้านแพรก” ในครั้งนี้ได้มีการสาธิตกระบวนการจักสาน การขยายพันธุ์ไผ่สีสุก การใช้เลเซอร์เพิ่มมูลค่าพัดสาน การผลิตข้าวหลาม การจำหน่ายสินค้า OTOP
       นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติ ประโยชน์ ความเป็นมาของไผ่และลายสานต่างๆ นิทรรศการเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ผลกระทบและการป้องกันฝุ่นละออง Pm 2.5 กิจกรรมโรงพักเคลื่อนที่ กิจกรรมการแสดงของนักเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มอบพันธุ์ไผ่สีสุกให้กับผู้แทนของแต่ละตำบลและกล่าวเปิดกิจกรรม “วันปลูกไผ่บ้านแพรก” เพื่อนำไปปลูกพันธุ์ไผ่สีสุกนำร่อง อีกด้วย

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!