ร้อยเอ็ด-จัดงานถนนคนเดินลานเรียนรู้วัฒนธรรม OTOP นวัตวิถี

ร้อยเอ็ด-จัดงานถนนคนเดินลานเรียนรู้วัฒนธรรม OTOP นวัตวิถี

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน  

พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานถนนคนเดินลานเรียนรู้วัฒนธรรม OTOP นวัตวิถี ฮีตมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2562 ส่งเสริมให้คนไทยซื้อของไทย กินของไทย ใช้ของไทย

         เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 17.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงานถนนคนเดิน ลานเรียนรู้วัฒนธรรม OTOP นววิถี จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ที่ 2562 เวทีกลาง ถนนรัชชูปการ ข้างโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ฮีตมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง นายดำรง สิริวิชย อิ่มวิเศษ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ ผู้ประกอบการ OTOP และสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

          นาย ดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดกิจกรรม”ถนนคนเดินลานเรียนรู้วัฒนธรรม OTOP นวัตวิถี จังหวัดร้อยเอ็ด” ครั้งที่ 1 ปี 2562 จัดขึ้น เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์ OTOP สนับสนุนและพัฒนาให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาด สนับสนุนช่องทางการตลาด เพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเสริมให้คนไทยซื้อของไทย กินของไทย ใช้ของไทย เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของจังหวัดร้อยเอ็ด

           การจัดงานครั้งนี้ มีผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า OTOP ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และต่างจังหวัดจำนวน 184 บูธ เป็นการจัดสรรมาจากสุดยอดของสินค้าในแต่ละตำบล อำเภอ และจังหวัด สินค้าที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาจำหน่ายในราคาที่ถูกและคุ้มค่า กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562 ถนนรัชชูปการ ข้างโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!