สตูล-วชช.ฝึกอาชีพกลุ่มแม่บ้านเตรียมคลอด 5 สูตรน้ำพริกสู่ตลาด

สตูล-วชช.ฝึกอาชีพกลุ่มแม่บ้านเตรียมคลอด 5 สูตรน้ำพริกสู่ตลาด

ภาพ/ข่าว:ชิดชนก พุดทอง

ผอ.วชช.สตูล นำทัพให้ความรู้กลุ่มแม่บ้านถึงครัวเรือน เตรียมคลอด 5 สูตรน้ำพริกออกสู่ตลาด
ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผอ.วชช.สตูล กล่าวว่า ทาง วชช.สตูล ไม่ได้มีการสอนแต่เพียงในห้องเรียนเท่านั้น เรายังมีการสอนถึงครัวเรือนเพื่อเข้าถึง นักศึกษาทุกครัวเรือนทุกระดับ โดยเฉพาะ กลุ่มครัวเรือนที่ต้องการสร้างอาชีพ ทาง วชช.สตูล จะจัดครูผู้สอนไปให้ ถึงกลุ่ม แต่มีข้อแม้ว่าทุกกลุ่มนั้นจะต้องมีความตั้งใจ จริง อยากฝึกอาชีพจริง ทาง เราก็จะจัดครูผู้สอนไปให้ตลอดหลักสูตรจนกระทั่ง สาขาฝึกเป็นอาชีพ หรือ สามารถขายออกสู่ตลอดได้ ซึ่งกลุ่ม แม่บ้าน ม.5 ต. บ้านใหม่ ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสนใจ ที่จะทำน้ำพริก ที่ทาง วชช.คิดค้นสูตรมาให้
       โดยดูจากสภาพของพื้นที่ ว่าภายในพื้นที่ นั้นมี วัตถุดิบอะไรบ้างที่เป็นเอกลักษณ์ น่าสนใจ ผสมผสานกัน จึงได้ สูตร น้ำพริก 5 ชนิด ที่จะนำมาสอนให้แก่กลุ่มนี้ โดยประกอบไปด้วย น้ำพริกกุ้ง 3 รส ไตปลาแห้ง น้ำพริกปลาเส้น น้ำพริกหอยหวาน และน้ำพริกปลาจิ้งจั้ง ซึ่ง น้ำพริกทั้ง 5 ชนิดนี้ เราได้มีการ คิดค้นและวิจัย แล้ว พบว่าในพื้นที่ จ.สตูลเอง โดยเฉพาะตามเกาะต่าง ๆ นั้น เป็นแหล่งของสด ที่หาได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง ปลา หอย และได้ นำมารวมกับวัตถุดิบในพื้นที่ จึง สามารถผสมผสานได้ย่างลงตัว จึงเป็นที่มาของการผลิต น้ำพริก 5 ชนิด
        ผอ.วชช.สตูล กล่าวต่อไปว่า หลังจากที่ได้มีการสอน การทำน้ำพริก 5 ชนิดนี้แก่กลุ่มแม่บ้านแล้ว หลังจากนี้ จะมีครูฝ่ายการตลอดมาสอนในเรื่องของการทำตลาดให้ อีกครั้งเพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่าย

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!