ปราจีนบุรี-ประเมินสู่สถานศึกษาพอเพียง

ปราจีนบุรี-ประเมินสู่สถานศึกษาพอเพียง

มานิตย์ สนับบุญ-ข่าว/ฉลองรัตน์ ทองโบราณ-ภาพ/

            วันนี้ ดร.นิวัติ สุขโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกบินทร์บุรีและคณะครูพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา)ของ กศน.อำเภอกบินทร์บุรี ณ กศน.อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยนายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอกบินทร์บุรีได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ด้านการศึกษา และนายปิยะวิทย์ สีกลิ่น ผู้อำนวยการกศน.จังหวัดปราจีนบุรี นายวิพล ศรีเลิศ พัฒนาการอำเภอกบินทร์บุรี เกษตรอำเภอกบินทร์บุรี ปศุสัตว์อำเภอกบินทร์บุรีและหน่วยงานภาคีต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมให้ข้อมูลการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับกศน.อำเภอกบินทร์บุรีในการขับเคลื่ิอนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และในวันนี้ดร.สฤษดิ์ บุตรเนียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี เขต 3 ได้นำรถโมบายอาหารและเครื่องดื่มมาให้บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!