สุพรรณบุรี-อำเภอบางปลาม้าจัดงานวันสตรีรวมพลังสตรีคนดีศรีสุพรรณ

สุพรรณบุรี-อำเภอบางปลาม้าจัดงานวันสตรีรวมพลังสตรีคนดีศรีสุพรรณ

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี สุพรรณบุรี

อำเภอบางปลาม้าจัดงานวันสตรีรวมพลังสตรีคนดีศรีสุพรรณ

             กลุ่มสตรีอำเภอบางปลาม้า จัดประกวดเดิน แบบด้วยผ้าไทย จัดแข่งขันทำขนมไทย (ทองหยอด) งานวันสตรีไทย ภายใต้งาน “รวมพลังสตรีคนดีศรีสุพรรณ” นางนภัสสร สุวรรณประทีป ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสุพรรณบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสตรีไทย ภายใต้งาน “รวมพลังสตรีคนดีศรีสุพรรณ” โดยมีนางเจริญลักษณ์ อายุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการพัฒนา สตรีอำเภอบางปลาม้า กล่าวรายงาน ในการจัดงาน “รวมพลังสตรี คนดีศรีสุพรรณ” ณ ลานเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ส.ส.สุพรรณบุรี นายเชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำเภอบางปลาม้า นางจริยา โพธสุธน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดสุพรรณบุรี นางพชรพรรณ มารศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง นายเสน่ห์ บุญสุข ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการเหล่ากาชาคจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มสมาชิกสตรี อำเภอบางปลาม้า 14 ตำบล ร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก

            โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางปลาม้า ร่วมกับอำเภอบางปลาม้า และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปลาม้า พร้อมทั้งภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงานวันสตรีไทยขึ้น เนื่องด้วย วันที่ 1 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันสตรีไทย ชาวสตรี อำเภอบางปลาม้า เป็นหนึ่งในสตรีไทย ที่มีความรู้ มีความสามารถ มีความสามัคคี มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เสียสละ ช่วยเหลือสังคม มาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนช่วยเหลือสาธารณประโยชน์อีกมากมายมาโดยตลอด จึงได้จัดงานวันสตรีไทย ภายใต้งาน “รวมพลังสตรี คนดีศรีสุพรรณ” โดยกลุ่มสมาชิกสตรี ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารปั่นโต แด่พระภิกษุสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนสตรี ร่วมบริจาคทรัพย์ สมทบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอบางปลาม้า เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือสตรีที่เสียชีวิต พิการ สตรีด้อยโอกาส เป็นทุนการศึกษาเด็ก ช่วยเหลือสังคม ตลอดจนช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นองค์กรเครือข่ายสตรีจากทุกตำบล จำนวน 14 ตำบล กิจกรรมในงานประกอบด้วย ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบกองทุนสตรี โชว์การแสดงรำวง ประกอบเพลง “รำวงสุพรรณบุรี” จากสตรีทั้ง 14 ตำบล รวม 40 คน แสดงเดินแบบผ้าไทยพื้นถิ่น (วีไอพี) และ ประกวดเดินแบบ ผ้าไทยพื้นถิ่น จากสตรี 14 ตำบล แข่งขันทำขนมไทย (ทองหยอด) มอบเครื่องอุปโภค บริโภคกับสตรียากไร้ และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก 14 ตำบล สำหรับผลการแข่งขันทำขนมไทย (ทองหยอด) ตำบลบางปลาม้า คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณชนะเลิศไปครอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ตำบลตะค่า รองชนะเลิศอับดับ 2 ตำบลกฤษณา ส่วนตำบลบ้านแหลม ตำบลบางใหญ่ ได้รับรางวัลชมเชย ซึ่งการประกวดเดินแบบ แต่งกายด้วยผ้าไทย แต่ละตำบลจัดเต็มส่งนางแบบทั้งรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ แต่งกายด้วยผ้าไทย มาโชว์ลีลาประกวดเดินแบบกันอย่างสวยงามทุกคน รวม 14 ตำบล ปรากฏว่าคะแนนเท่ากันทุกคน ไม่มีผู้ชนะเลิศ คณะกรรมการ จึงมอบของที่ระลึกให้ผู้เข้าปนะกวดกลับบ้านทั้ง 14 คน ซึ่งการจัดงานวันสตรีไทย ภายใต้งาน “รวมพลังสตรีคนดีศรีสุพรรณ” มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมรำลึกถึงผลงานของสตรีที่มุ่งมั่น รักษาความเสมอภาค ยุติธรรมในสังคมเพื่อให้องค์กรเครือข่ายสตรีทุกระดับ มีความรู้ – รัก – สามัคคี และกล้าแสดงออก เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสตรี ได้มีส่วนร่วม และเป็นแกนหลักการพัฒนาในทุกๆด้าน ในการจัดกิจกรรม วันสตรี ไทย ของอำเภอบางปลาม้า ประจำปี 2565 ภายใด้ชื่องาน “รวมพลังสตรีคนดีศรีสุพรรณ” โดยเน้นรักษามาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาค ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า อย่างเคร่งครัด

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!