สมุทรปราการ-สภาเทศบาลเมืองบางแก้วเห็นชอบจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม 120 ล้าน

สมุทรปราการ-สภาเทศบาลเมืองบางแก้วเห็นชอบจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม 120 ล้าน

ภาพ/ข่าว:สุรศักดิ์ / อัญมณี คงสินธ์

สภาเทศบาลเมืองบางแก้วเห็นชอบจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม 120 ล้าน

          เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่เทศบาลเมืองบางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ได้จัดให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ในที่ประชุมได้มีการรับรองการรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางแก้วครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 และรับรองรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญสมัยแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน2564 และ สรรหากรรมการธรรมาภิบางจังหวัด (ก.ธ.จ.)ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นประเภทสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 1 คน
          โดยมีวาระที่สำคัญคือ นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว ได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 120 ล้านบาท เพื่อเร่งรัดให้มีการขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตามวาระแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและประชาชน ได้รับประโยชน์โดยเร็ว ทางเทศบาลเมืองบางแก้วได้แจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ผ่านระบบออนไลน์ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้กับประชาชนที่พักอาศัยในเขตเทศบาลเมืองบางแก้วโดยใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ตามที่นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้วเสนอ
          หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว ได้เชิญชวนประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางแก้ว ร่วมลงทะเบียนรับวัคซีน ซิโนฟาร์ม ป้องกันโควิด-19 ในโครงการของ บางแก้วพร้อม สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 7 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ชั้น 1 ที่เทศบาลเมืองบางแก้ว

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!