จันทบุรี-ประธานรัฐสภา มอบหน้ากากอนามัยแก่พัฒนาสังคมฯ

จันทบุรี-ประธานรัฐสภา มอบหน้ากากอนามัยแก่พัฒนาสังคมฯ

ภาพ/ข่าว:ดนุชเดช ทองเปรม

ประธานรัฐสภาและประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมเดินทางมอบหน้ากากอนามัยและนมผงสำหรับเด็กแก่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งมอบไปยังกลุ่มเปราะบางและประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี

          ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม พร้อมคณะได้เดินทางมามอบหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น หน้ากากอนามัยสำหรับเด็กจำนวน 2,000 ชิ้น และนมผงสำหรับเด็กจำนวน 76 กล่อง โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพัฒนคมน์ ภู่ประเสริฐ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จันทบุรี ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ทั้ง 3 เขตให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของ เพื่อจัดสรรไปยังอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เป็นตัวแทนส่งมอบไปยังกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
          ซึ่งจังหวัดจันทบุรี ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 มีผู้ป่วยสะสม ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 จำนวน 1,111 ราย รักษาหายแล้ว 887 ราย ระหว่างการรักษา 211 ราย เสียชีวิต 2 ราย จากจำนวนประชากร ทั้งสิ้น 530,431 คน โดยมีผู้สูงอายุ จำนวน 99,809 คน และคนพิการจำนวน 14,932 คน เป็นกลุ่มเปราะบาง ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อไป
          โดยจังหวัดจันทบุรีมีเป้าหมายในการฉีดวัคซีน จำนวน 411,195 คน ขณะนี้ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวน 35,845 คน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 6,532 คน เจ้าหน้าที่ด่านหน้า จำนวน 7,265 คน ผู้มีโรคประจำตัว จำนวน 3,147 คน ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 10,032 คน อสม. จำนวน 2,167 คน ประชาชนทั่วไป จำนวน 6,702 คน และมีผู้ลงทะเบียนจองวัคซีนแล้วจำนวน 41,425 คน จองผ่านระบบหมอพร้อมจำนวน 13,096 คน จองผ่านเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 28,329 คน ปัจจุบันจังหวัดจันทบุรีได้มีการรณรงค์การสวมหน้ากากอนามัย เมื่อออกนอกเคหะอยู่ตลอดเวลาเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อได้

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!