นครสวรรค์-ผู้ว่าฯเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันสารานุกรมไทย ไลออนส์นครสวรรค์เจ้าภาพจัด

นครสวรรค์-ผู้ว่าฯเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันสารานุกรมไทย ไลออนส์นครสวรรค์เจ้าภาพจัด

นครสวรรค์-ผู้ว่าฯเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันสารานุกรมไทย ไลออนส์นครสวรรค์เจ้าภาพจัด

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

เมื่อเวลา 9.00 น.วันเสารที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครสวรรค์ มีการจัดแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช  มหาราช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 27  ระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์
         นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวรเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อจากนั้น ไลออนกิตติ ชูสว่าง นายกสโมสรไลออนส์นครสวรรค์ อ่านพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ไลออนณปภัช อัตตานนท์ ไลออนอาวุโส อ่านแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ต่อจากนั้นทุกคนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ต่อมาเป็นการกล่าวรายงาน โดย ดร.ผกาพรรณ ฮั่นตระกูล ประธานเขตพื้นที่สารานุกรมไทย จังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันฯ พร้อมเปิดซองข้อสอบ นายกสโมสรไลออนส์แต่ละสโมสร มอบหนังสือสารานุกรมไทย และกระเช้าผลไม้ให้กับประธานในพิธี ตลอดจน ผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมงาน และถ่ายภาพร่วมกัน
         สำหรับผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย นายนรากร กันทะคำ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ นางสาวภัทรสิริ จุฑากรณ์ อัยการเชี่ยวชาญ สำนักงาน อัยการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัด คดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ และผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 และ เขต 3 มาร่วมงาน ส่วนนักเรียนที่มาเข้าร่วมการแข่งขันมีทั้งหมด 101 ทีม จำนวน 303 คน ครูผู้ควบคุม 101 คน รางวัลมี 3 ระดับคือชนะเลิศรองชนะเลิศ อันดับ 1 และอันดับ 2 ซึ่งจะได้รับรางวัล เป็นโบ่เกียรติยศ และเงินรางวัล ทั้งจะเป็นตัวแทน จังหวัดนครสวรรค์ไปแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศต่อไป
         ดร.ผกาพรรณ ฮั่นตระกูล ประธานเขตพื้นที่ฯ กล่าวว่า “ขอขอบคุณผู้ว่าราชจังหวัดนครสวรรค์ที่เสียสละเวลามาเป็นประธานในพิธีเปิด ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะครูและนักเรียนที่มาแข่งขัน ตลอดจน ศูนย์วิทยบริการและสัมพันธ์ชุมชน มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครสวรรค์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่เป็นอย่างดี และขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกด้านมา ณ โอกาสนี้”

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!