ศรีสะเกษ-ขายเสื้อที่ระลึกฉลอง 241 ปีผลประโยชน์เป็นของใครยังไร้ความชัดเจน

ศรีสะเกษ-ขายเสื้อที่ระลึกฉลอง 241 ปีผลประโยชน์เป็นของใครยังไร้ความชัดเจน

ศรีสะเกษ-ขายเสื้อที่ระลึกฉลอง 241 ปีผลประโยชน์เป็นของใครยังไร้ความชัดเจน

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ จ.ศรีสะเกษได้มีกำหนดการณ์จัดงานฉลอง 241 ปี ศรีสะเกษ “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 241 ปี จังหวัดศรีสะเกษ” ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณสวนสาธารณะลานออดหลอด “อนุสรณ์ 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ และบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อร่วมแสดงออกถึงความตระหนักและความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันเจริญรุ่งเรืองของเมืองศรีสะเกษ ตลอดทั้งเพื่อสืบสานรักษาพัฒนาและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ 4 ชนเผ่า จ.ศรีสะเกษ ประกอบด้วย เผ่าเขมร เผ่ากูย เผ่าเยอและเผ่าลาว และได้มีประชาชนชาวศรีสะเกษขอให้มีการตรวจสอบว่า การจัดจำหน่ายเสื้อที่ระลึกครั้งนี้ จ.ศรีสะเกษได้รับผลประโยชน์จากการจำหน่ายเสื้อหรือไม่อย่างไร หากได้ผลประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง และยอดจำหน่ายเสื้อทั้งหมดมีจำนวนเท่าไร ใครเป็นผู้ดำเนินการ เพราะเหตุใดผู้มีอำนาจจึงไม่มอบให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามารับผิดชอบดำเนินการ ซึ่งจะสามารถตรวจสอบยอดการจำหน่ายได้และผลประโยชน์ที่จะได้จะเป็นของ จ.ศรีสะเกษ ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย จะได้นำเอาเงินที่ได้มาไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชนชาวศรีสะเกษที่ยากไร้และประสบภัยพิบัติต่อไป ตามข่าวที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น
              ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2566 นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นเลขานุการในการจัดงานฉลอง 241 ปี จ.ศรีสะเกษ ได้เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ในการจัดทำเสื้อที่ระลึก 241 ปี จำหน่ายให้กับข้าราชการทุกส่วนราชการและประชาชนนั้น ช่วงที่ จ.ศรีสะเกษมีการประชุมหารือกันครั้งแรกเพื่อเตรียมการจัดงานฉลอง 241 ปี ได้มี นาย ต.เอกชนรายหนึ่งที่พอทราบข่าวก็ได้ทำหนังสือมาขอกับ นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษซึ่งขณะนั้นเป็นช่วงที่ท่านใกล้จะเกษียณอายุราชการแล้ว ซึ่งท่านก็ได้ให้ความเห็นชอบว่าให้จัดทำเสื้อมาจำหน่ายในการฉลอง 241 ปี จ.ศรีสะเกษได้ เอกชนรายดังกล่าวจึงได้ทำการผลิตเสื้อและได้นำเอามาจำหน่ายจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งในการจัดทำเสื้อครั้งนี้ทาง จ.ศรีสะเกษได้ผลประโยชน์อะไรหรือไม่นั้น มีการกำหนดรูปแบบเสื้อหรือไม่ ลักษณะของเนื้อผ้ารูปทรงมีการออกแบบอะไรมาเพื่อให้เป็นเสื้อผ้าที่มีคุณภาพหรือไม่นั้น เรื่องนี้ไม่ได้มีการกำหนดเอาไว้ โดยหลังจากได้รับอนุญาตแล้ว นาย ต.ได้ไปติดต่อจัดทำเสื้อกับทางร้านเลย โดยที่ไม่ได้มีกำหนดการออกรูปแบบเสื้อแต่อย่างใด จากนั้นช่วงที่มีการประชุมส่วนราชการ นาย ต.ซึ่งเป็นผู้ประกอบการได้นำเสื้อมาให้ท่าน ผวจ.ศรีสะเกษท่านใหม่ซึ่งเพิ่งเดินทางมาเป็นท่านผู้ว่าที่นี่ได้สวมใส่เพื่อถ่ายรูปประชาสัมพันธ์เสื้อ ซึ่งท่านผู้ว่าฯเห็นว่าเป็นการประชาสัมพันธ์งานจึงได้สวมเสื้อที่ระลึก 241 ปี และได้มีการแจ้งในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการว่าจะมีการจัดจำหน่ายโดยทางจังหวัดศรีสะเกษเห็นชอบจนได้มีส่วนราชการต่าง ๆ พากันสั่งเสื้อไปสวมใส่ ซึ่งทาง จ.ศรีสะเกษไม่ได้ผลิตเสื้อขึ้นมา แต่เป็นทางเอกชนผลิตขึ้นมาเอง
             นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยต่อไปว่า เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ทาง จ.ศรีสะเกษจะได้นั้น นาย ต.ได้บอกว่าถ้าจำหน่ายได้ยอดเท่าไหร่ก็จะคืนมาประมาณตัวละ 10 บาทโดยราคาจำหน่ายนั้นราคาตัวละ 198 บาทถ้าตนจำไม่ผิด ส่วนเงินที่จะได้มาตัวละ 10 บาท นั้น ก็อาจจะนำเอาไปใช้ เช่นมาเป็นค่าเสื้อให้กับนักแสดงสะไนอะไรแบบนี้ ซึ่งทาง จ.ศรีสะเกษไม่ได้เข้าไปดูแลหรือเข้าไปตรวจสอบว่ามีการจำหน่ายไปจำนวนกี่ตัว หน่วยงานใดบ้างสั่งซื้อเข้ามา เป็นเรื่องที่เอกชนดำเนินการเองทั้งหมด ส่วนจะขายได้เท่าไหร่และจะมอบเงินให้ จ.ศรีสะเกษเท่าไหร่นั้น ก็สุดแท้แต่เอกชนแล้วแต่เค้าจะให้ เพราะไม่ทราบว่าขายได้เท่าไหร่เนื่องจากว่าเป็นของเอกชนจัดทำขึ้น เพียงแต่ขออนุญาตจากทาง จ.ศรีสะเกษเท่านั้นเพื่อทำการผลิตเสื้อจำหน่ายและใช้ตรา 241 ปี ของ จ.ศรีสะเกษเพียงเท่านั้น ซึ่งทางจังหวัดไม่ได้เข้าไปรับรู้การใช้จ่ายของเอกชน ส่วนจะได้ประโยชน์จากการจำหน่ายเสื้ออะไรยังไงนั้นทางจังหวัดไม่ทราบ เพียงแต่ว่าทางจังหวัดได้ใส่เสื้อ promote ให้เพราะมีการจัดงานในช่วงนี้ก็มีการสวมเสื้อตัวนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งาน

นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ยังเปิดเผยด้วยว่า ส่วนผลประโยชน์อะไรนั้นไม่ทราบแต่อย่างใด เพียงแต่จะได้รับผลประโยชน์จากการขายเสื้อตัวละ 10 บาท ส่วนจะขายจะได้จำนวนเท่าไหร่นั้นไม่ทราบ ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาทางศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดศรีสะเกษได้จัดทำเสื้อขึ้นมาจำหน่ายโดยผลประโยชน์ที่ได้จะนำออกมาไปในการจัดการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ แต่ว่าปีนี้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษไม่ได้ผลิต ก็มี นาย ต.เอกชนรายหนึ่งเป็นผู้ประกอบการมาขอใช้ตราไปผลิตเสื้อจำหน่าย ซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการขายเสื้อไม่ทราบว่าเอาไปใช้อะไรยังไง เพราะว่าไม่ได้แจ้งเอาไว้ ซึ่งเรื่องนี้ไม่มีหนังสือแจ้งไปยังส่วนราชการต่างๆเพื่อให้ซื้อเสื้อแต่อย่างใด แต่ว่าเป็นการแจ้งในที่ประชุมส่วนราชการให้ซื้อเสื้อ อาจจะมีการแจ้งทาง LINE ขอเชิญซื้อเสื้อโดยอ้างว่าทาง จ.ศรีสะเกษขอความร่วมมือมา ซึ่งเรื่องนี้ ตนขอแจ้งให้ทราบว่าทางท่าน ผวจ.ศรีสะเกษไม่ได้ให้มีการซื้อเสื้อแต่อย่างใด เป็นเรื่องของเอกชน ทาง จ.ศรีสะเกษไม่ทราบว่าผลประโยชน์ที่จะได้จากการเสื้อจะได้จำนวนเท่าใด เนื่องจากไม่ทราบว่ามีการจำหน่ายเสื้อไปจำนวนเท่าใด และผลประโยชน์ที่ นาย ต.ได้จากการขายเสื้อจะนำเอาเงินไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างไรบ้าง
            นายเอก อายุ 44 ปี ประชาชนชาวศรีสะเกษ ที่เป็นผู้เรียกร้องให้มีการตรวจสอบเรื่องการจำหน่ายเสื้อที่ระลึก 241 ปี กล่าวว่า การที่ตนขอให้ ผวจ.ศรีสะเกษ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบเรื่องนี้ เนื่องจากว่า เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ผู้ใดได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่อย่างใดทั้งสิ้น ตนต้องการให้เกิดความโปร่งใสในการจัดงานฉลอง 241 ปี จ.ศรีสะเกษ ไม่ต้องการให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ จากการจัดงานครั้งนี้ เมื่อชาวศรีสะเกษทุกคนร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมา ผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาควรที่จะได้นำเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ไม่ใช่นำเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนกับพรรคพวกที่ร่วมกันทำงานนั้น ๆ ขึ้นมา ตนขอเรียกร้องให้ท่าน ผวจ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นพ่อเมืองมือสะอาดได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดเรื่องการจัดงานฉลอง 241 ปีนี้อย่างจริงจังด้วย เพราะว่า ขณะนี้มี บิ๊กสีกากี คนหนึ่งเป็นผู้จัดการผลประโยชน์ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ และยังเป็นผู้จัดการผลประโยชน์เกี่ยวกับงบประมาณต่าง ๆ ของ จ.ศรีสะเกษที่ได้รับจัดสรรมาจากรัฐบาลเป็นแบบนี้มานานหลายปีแล้ว ตนจึงขอให้ท่าน ผวจ.ศรีสะเกษ ได้แถลงผลการตรวจสอบเรื่องนี้ ให้ประชาชนชาวศรีสะเกษได้รับทราบโดยทั่วกันด้วย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามนโยบายการทำงานของท่าน ผวจ.ศรีสะเกษ

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!