เก็บตกสีสันเชฟจิ๋วน่ารัก!รอคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนจนหลับเข้าสู่ภวังค์

เก็บตกสีสันเชฟจิ๋วน่ารัก!รอคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนจนหลับเข้าสู่ภวังค์

ภาพ/ข่าว:ณัฐพัชญ์ วงษ์ประเสริฐ 

เก็บตกสีสันเชฟจิ๋วน่ารัก!รอคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนจนหลับเข้าสู่ภวังค์

             ที่โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม(ปิยะแหวนรังสรรค์) อำเภอเมืองประจวบ ได้จัดให้มีการตรวจประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564 จากคณะกรรมการตรวจประเมิน ซึ่งนำโดยว่าที่ร้อยเอก พรเนตร ศรีทอง ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน โดยมี ดร.อัญญรัตน์ นาเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู และนักเรียนชั้นอนุบาล 3 จัดเตรียมสถานที่ และบูธนิทรรศการต่างๆ เพื่อเข้ารับการตรวจประเมิน โดยเป็นผลงานของนักเรียนตามฐานการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่ 9 ประกอบด้วย ฐานน้ำพริกมะขาม ฐานพุดดิ้งจากนมโรงเรียน ฐานงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ฐาน bbl (brain-base Learning) ฐานแยกได้ไร้ถัง ฐานวิทยาศาสตร์สีเดินได้ และนิทรรศการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราชกรณียกิจโครงการต่างๆของพระองค์ท่าน ที่ทรงทำเพื่อพสกนิกรชาวไทย เป็นต้น

            รวมไปถึงการดำเนินงาน และผลงานวิธีการปฏิบัติในด้านต่างๆ อาทิ 1.ด้านคุณภาพเด็ก 2.ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 3.ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 4.ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 5.ด้านความดีเด่นของสถานศึกษา เป็นต้น โดยก่อนหน้านี้เคยชนะการประกวดในระดับเขต และระดับจังหวัดมาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งในครั้งนี้เป็นการตรวจประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ในระดับประเทศ เขตตรวจราชการที่ 5 หากชนะการประกวดและผ่านการตรวจประเมินก็จะได้รับรางวัลพระราชทาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของวงการสถานศึกษา และเป็นหน้าตาของทางโรงเรียน และทางจังหวัดอีกด้วย โดยในช่วงแรก จะเป็นช่วงพิธีกล่าวเปิด และกล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน จากนั้นก็จะเป็นการแสดงโชว์ความสามารถของเด็กนักเรียน หลังจากนั้นก็จะเป็นการเดินเยี่ยมชมการตรวจประเมินผลงานของครูและนักเรียน ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งคณะกรรมการก็ได้เดินตรวจมาเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นฐานพุดดิ้งจากนมโรงเรียน ฐานงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ฐาน bbl (brain-base Learning) ฐานแยกได้ไร้ถัง ฐานวิทยาศาสตร์สีเดินได้ และนิทรรศการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 แต่ที่น่าสนใจ คือ ฐานสุดท้าย คือทานน้ำพริกมะขาม เมื่อคณะกรรมการตรวจมาถึงปรากฏว่า ผู้เข้ารับการตรวจประเมินซึ่งเป็นเชฟจิ๋ว มือตำน้ำพริก ได้นอนหลับลึกครูและเพื่อนๆปลุกเขย่าเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่น ” ตื่นๆๆๆ คณะกรรมการมาแล้ว”!เนื่องจากมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เช้า และรอคณะกรรมการมาตรวจประเมินนาน เนื่องจากคณะกรรมการไปตรวจด้านอื่นๆอยู่ ทำให้ไปเที่ยวเล่นที่ไหนก็ไม่ได้ ต้องนั่งรอเพื่อตำน้ำพริกโชว์ให้คณะกรรมการได้ชิม แต่พอตื่นขึ้นมาได้ก็คว้าสากตำน้ำพริก ตำๆๆๆโชว์ใหญ่เลย โดยมีเพื่อนๆช่วยจับครกให้ ซึ่งทำให้คณะกรรมการที่มาตรวจประเมิน และคณะครูอดอมยิ้มไม่ได้ถึงความน่ารักของเด็ก หิวก็หิว เที่ยวเล่นที่ไหนก็ไม่ได้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!