เชียงใหม่-เปิดฐานปฏิบัติการในป่าลึก เฝ้าระวังลักลอบเผาป่า

เชียงใหม่-เปิดฐานปฏิบัติการในป่าลึก เฝ้าระวังลักลอบเผาป่า

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่    

ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ปรับแผนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เตรียมเปิดฐานปฏิบัติการในป่าลึก พร้อมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเฝ้าระวังการลักลอบเผาป่า
      วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. พล.ต.อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน 17 จังหวัดภาคเหนือ และปรับแผนการทำงานร่วมกันอย่างมีระบบ เร่งดับไฟป่าให้ได้เร็วที่สุดก่อนจะขยายวงกว้าง ลดความเสียหายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานจุดความร้อนสะสม จากดาวเทียมระบบเวียร์ (VIRS) เมื่อวันที่ 1 มกราคม – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา จำนวน 4,645 จุด อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 2,501 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 1,880 จุด เขต สปก. จำนวน 133 จุด เขตพื้นที่การเกษตร จำนวน 36 จุด ริมทางหลวง จำนวน 2 จุด และพื้นที่ชุมชนและอื่นๆ จำนวน 93 จุด ซึ่งได้รายงานจุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม ระบบ VIIRS ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้ศูนย์สั่งการฯระดับอำเภอ ในช่วงเวลา เช้า – บ่าย ทุกวัน เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดับไฟในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำรวจ ทหาร และประชาชนอาสาสมัคร ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการดับไฟ รวมทั้งจัดทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่าไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่ต่างๆ ตลอดจน ได้เข้าไปประชาสัมพันธ์และประชุมทำความเข้าใจกับประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
      สำหรับ ผลการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนประกาศจังหวัดเชียงใหม่ (ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563) พ.ร.บ. สาธารณสุข จับกุม 16 ราย ดำเนินคดี 14 ราย ไม่มีตัวผู้กระทำความผิด 2 ราย เปรียบเทียบปรับ จำนวน 12,600 บาท , พ.ร.บ. จราจร จับกุม 53 ราย ดำเนินคดีทั้ง 53 ราย เปรียบเทียบปรับ จำนวน 15,600 บาท และพ.ร.บ. ป่าไม้ จับกุม 68 ราย ดำเนินคดี 2 ราย ไม่มีตัวผู้กระทำความผิด 66 ราย รวมทุก พ.ร.บ. จำนวนทั้งหมด 137 ราย ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่ไปแล้ว จำนวน 191,705 ชิ้น แบ่งเป็นหน้ากากแบบธรรมดา จำนวน 150,882 ชิ้น และหน้ากาก N95 จำนวน 40,823 ชิ้น
      ทั้งนี้ ได้ประชุมคณะทำงานศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและไฟป่าในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้เตรียมเปิดฐานปฏิบัติการในป่าลึก เพื่อลาดตะเวน ตรวจตราเฝ้าระวังการลักลอบเผาป่า พร้อมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าทำการดับไฟในทันที ซึ่งได้มอบหมายให้หัวหน้าอุทยานฯ หรือหัวหน้าหน่วยป่าไม้ในพื้นที่เสี่ยง จัดทำฐานปฏิบัติการในพื้นที่ที่เหมาะสม ตลอดจน จัดให้มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว พร้อมอุปกรณ์ดับไฟป่าและเสบียงอาหารพร้อมปฏิบัติงาน โดยให้นายอำเภอแต่ละพื้นที่พิจารณาเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงาน และสับเปลี่ยนกำลังตามสถานการณ์ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!