อยุธยา-อ.มหาราช ลงพื้นที่ช่วยเหลือปชช.

อยุธยา-อ.มหาราช ลงพื้นที่ช่วยเหลือปชช.

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

อำเภอมหาราชลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับ กลุ่มเปราะบางผู้ยากไร้ ผู้ป่วยพิการ และผู้สูงอายุ และมอบรถเข็นคนพิการ

          เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (2 กรกฎาคม 2564) นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาราช นายกกิ่งกาชาดอำเภอมหาราช พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอมหาราช ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ และ นายก(อบต.บ้านนา) สาธารณสุขอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ลูกจ้าง Tambon Smart Team ลงพื้นที่มอบรถเข็นให้ผู้พิการในพื้นที่ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช จำนวน 1 ราย มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเปราะบางผู้ยากไร้ ผู้ป่วยพิการ และผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลบางนา จำนวน 4 ราย
          นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาราช นายกกิ่งกาชาดอำเภอมหาราช กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อำเภอมหาราชได้มีความตระหนักและห่วงใยถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบาง กลุ่มเปราะบางผู้ยากไร้ ผู้ป่วยพิการ และผู้สูงอายุ ทางอำเภอมหาราชจึงได้ทำการสำรวจและพิจารณาครอบครัวของประชาชนที่รับความเดือดร้อน ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมกับได้มีการพูดคุยให้กำลังใจ และให้คำแนะนำเบื้องต้น จากนั้นได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนพร้อมแนะนำการฉีดวัคซีน การปฏิบัติและการป้องกันตัวในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับผู้ดูแลด้วย
          นอกจากนี้ ทางอำเภอมหาราชได้มอบรถเข็นวีลแชร์ ให้กับผู้พิการอีกจำนวน 1 ราย เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส ให้พวกเขาได้ใช้รถเข็นวีลแชร์แทนขาที่ไม่อาจใช้การได้เป็นปกติ ออกมาสู่สังคมภายนอก อันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ให้ได้ออกมาต่อสู้ชีวิตต่อไป เนื่องจากผู้พิการส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ด้อยโอกาส ที่มีรายได้น้อยหรือรายได้ไม่เพียงพอ

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!