ประจวบคีรีขันธ์-ติดตามความพร้อมในการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

ประจวบคีรีขันธ์-ติดตามความพร้อมในการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

ภาพ/ข่าว:พิสิษฐ์   รื่นเกษม

                 ตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นติดตามความพร้อมในการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ตามนโยบายการบูรการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

                   ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา ตัวแทนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะ ติดตามความพร้อมในการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยมี ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (ผอ.สพป.ปข.1) นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 (ผอ.สพป.ปข.2) ว่าที่ร.ต.นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และนางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการ ในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ปข.1 ให้การต้อนรับ
                  ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อติดตามความพร้อมและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ซึ่งโรงเรียนธนาคารออมสิน ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนแรกในสังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้นำเสนอและสรุปผลการดำเนินงานฯ พร้อมกันนี้ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางที่ควรดำเนินการตามนโยบายที่จะลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาโดยใช้ประเด็นนโยบายเป็นฐาน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาวิเคราะห์ วิจัย สภาพปัญหา ความสำเร็จ และข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุผลสำเร็จแล้วจัดทำรายงาน เสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป
                นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตามนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมีแนวทางสำคัญคือการพัฒนาโรงเรียนศูนย์กลางให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และให้นักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นเครือข่ายซึ่งมีข้อจำกัดด้านการจัดการเรียนการสอน ได้มีโอกาสมาเรียนในโรงเรียนที่มีความพร้อมมากกว่า เบื้องต้นจากการสำรวจพบว่าในพื้นที่ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีโรงเรียนแกนนำที่มีความพร้อมพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนจำนวน 14 แห่ง แต่ในปีงบประมาณ 2565 ได้คัดเลือกโรงเรียนนำร่องดำเนินการก่อน 1 แห่ง คือโรงเรียนธนาคารออมสิน อ.บางสะพาน ซึ่งมีโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นเครือข่ายจำนวน 7 แห่ง ขณะนี้ได้ทำเรื่องเสนอของบประมาณ 34 ล้านบาทไปยังกระทรวงศึกษาธิการแล้วเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงด้านต่างๆ เช่น อาคารเรียน สระว่ายน้ำ โรงยิม หากแล้วเสร็จจะเป็นทางเลือกให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานมาเรียน โดยจะมีค่าพาหนะเดินทางให้ และได้รับการสนับสนุนสวัสดิการทางการศึกษาต่างๆ ตามปกติ เช่น ค่าอาหารกลางวัน นมโรงเรียน โดยยืนยันว่าจะไม่มีการยุบโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายแต่อย่างใด เพียงแต่เป็นทางเลือกให้กับผู้ปกครองในการพิจารณาส่งบุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนที่มีความพร้อมมากกว่า
                        ขณะเดียวกัน ในส่วนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องในการพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน คือโรงเรียนบ้านพุน้อย อ.สามร้อยยอด มีโรงเรียนเครือข่าย 7 แห่ง เสนอของบประมาณ 35 ล้านบาทไปยังกระทรวงศึกษาธิการ และมีโรงเรียนประเภทสแตนอโลน หรือโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก คือโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ต.บึงนคร อ.หัวหิน ได้มีการเสนอของบประมาณ 10 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ด้วยตัวเอง โดยในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มาสำรวจโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อประเมินความเป็นไปได้และความเหมาะสมคุ้มค่าในการพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา
สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!