นครปฐม-พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ Memorandum of agreement (MOA)

นครปฐม-พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ Memorandum of agreement (MOA)

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์  พรอัศวโยธิน

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ Memorandum of agreement (MOA)

                   ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยประธานสภานักศึกษานายกสภานักศึกษาหรือผู้แทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ Memorandum of agreement (MOA) เพื่อสร้างเครือข่ายและให้ความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบริหารจัดการสภานักศึกษา การประกันคุณภาพศึกษา มาตรฐานศึกษาและพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา โดยมีนายทีปกร รองรัตน์ นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นผู้แทนนักศึกษาร่วมลงนามในครั้งนี้ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!