มทร.รัตนโกสินทร์จัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา

มทร.รัตนโกสินทร์จัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์  พรอัศวโยธิน

                     ประชุมการจัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

                     ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ มอบหมายให้ ผศ.ดร.อาคีรา ราศเวียง รองอธิการบดี พร้อมด้วย อ.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการประชุมจัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3 โดยมีแนวคิดหลัก คือถวายงานผ่านภาษา ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไรเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีวงศ์ ในด้านต่างๆ ตามแนวทางแห่งพระราชดำริสืบสานพระราชปณิธานให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้เข้าใจและยึดถือเอาเป็นแบบอย่างและแนวทางการดำรงตนดำเนินชีวิต พร้อมทั้งปลูกฝังคุณค่าไทยนิยมและชื่นชมความเป็นไทย จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุก เป็นประธาน ในการประชุม ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางโปรแกรม Zoomสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!