เพชรบูรณ์-วัดพุทธบาทชนแดนจัดตักเทโวฯปีที่ 9

เพชรบูรณ์-วัดพุทธบาทชนแดนจัดตักเทโวฯปีที่ 9

ภาพ/ข่าว:นายอุดมศักดิ์ เหล็กคำ,น.ส.หัสยา ชมภู

วัดพุทธบาทชนแดนจัดตักเทโวฯปีที่ 9

                       เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานที่วัดพระพุทธบาทชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ.ลานวัดบันได227 ขั้น( ศีล 227ข้อ) ทางขึ้นมณฑปรอยพระบาทภูเขาน้อย ได้มีพิธีตักบาตรเทโว(โรหณะ)มีพุทธศาสนิกชนชาวพุทธพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าสถานศึกษา พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษาผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีตักบาตเทโวโรหณะข้าวสารอาหารแห้ง โดยมี นายประวิทย์ ฉัตรศรีสุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชนแดนเป็น ประธานในพิธี กล่าวประวัติความเป็นมาของพิธีทำบุญ ตักบาต ข้าวสารอาหารแห้ง(เทโวโรหณะ)ตามพุทธประวัติ ความเป็นมา ในช่วงเทศกาลวันออกพรรษาตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันที่ภิกษุอยู่ประจำวัดหรืออยู่ประจำที่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นเวลาครบ 3 เดือน ในวันออกพรรษาเป็นวันปวารณาของสงฆ์ ซึ่งประเพณีการตักบาตรเทโวโรหณะ ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถือเป็นประเพณีปฏิบัติตามความเชื่อว่า พระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และลงสู่โลกมนุษย์ หลังจากที่ได้แสดงธรรมเทศนาโปรดพระมารดา จึงเป็นการต้อนรับการเสด็จพระพุทธองค์ที่ได้มาโปรดแสดงธรรมในโลกมนุษย์ พุทธศาสนิกชนจึงได้ให้ความสำคัญโดยถือเป็นวันพระและมักที่จะไปทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล และรับฟังเทศน์ การทำบุญตักบาตร จึงเรียกว่า ตักบาตรเทโว

                     ทั้งนี้พิธีทำบุญ ตักบาต ข้าวสารอาหารแห้ง (เทโวโรหณะ) ทีวัดพระพุทธบาทชนแดน ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์แห่งนี้ปีนี้ มีพระครูวิทิตพัชราทรเจ้าอาวาสวัดพุทธบาทชนแดน,พระครูสาทรพัชรเขต รองเจ้าคณะอำเภอชนแดน ดร.ชรอยวรรณ ประเสริฐผล ผู้บริหารโรงเรียนเสรีศึกษา นายศุวิเชษฐ ยี่ภู่ศรี นายประวิทย์ ฉัตรศรีสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯกล่าวว่าการทำบุญตักบาตเทโวได้จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555จนถึง พ.ศ. 2563 ติดต่อกันมา 9 ปี ในปีนี้ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา หน่วยงาน และประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในงานประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนา ขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใส มีความสงบ ประพฤติปฏิบัติเป็นพุทธมามะกะ เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี พิธีตักบาตเทโว ของ อำเภอชนแดนและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งถือเป็นแนวทางเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน ตลอดจนเป็นแนวทางการประกอบคุณงามความดีร่วมกัน เป็นแบบอย่างแก่บรรพชนรุ่นหลังและประธานพิธีได้กล่าวนิมนต์พระสงฆ์รับบิณฑบาตากสาธุชนผู้ร่วมทำบุญตักบาตเทโวทุกท่าน ณ วัดพระพุทธบาทชนแดน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวต่อไปโดยมีนายสุรชาติ เมืองเป้ ผอ.กองสาธารณสุข และนางฐานิต สิงห์เวียง ผอ.กองการศึกษา เป็นผู้ประสานงานนายพิชัย ภิบาลศิลป์ หัวหน้าป้องกันเทศบาล ร่วมพิธี จำนวน 900 คนพร้อมด้วยกรรมการ นำประชาชนนักเรียน นักศึกษา และการแสดงรำบวงสรวงของนักเรียนโรงเรียนเสรีศึกษาหน้าองค์หลวงพ่อทบองค์ใหญ่ ในครั้งนี้

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!