ปทุมธานี-วัดนิเทศน์รื้อฟื้นประเพณีกวนกระยาสารทสอนเด็กรุ่นใหม่

ปทุมธานี-วัดนิเทศน์รื้อฟื้นประเพณีกวนกระยาสารทสอนเด็กรุ่นใหม่

ภาพ/ข่าว:อนันต์  วิจิตรประชา

                   วัดนิเทศน์รื้อฟื้นประเพณีกวนกระยาสารทสอนเด็กรุ่นใหม่เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย

                     เมื่อเวลา 13.00 น.  วันที่ 17 กันยายน 2563 พระอธิการทวีทรัพย์ สนตมโน เจ้าอาวาสวัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์ คลอง 13 ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พร้อมด้วยญาติโยมอุบาสกอุบาสิกา ได้ร่วมกันจัดงานกวนกระยาสารท นำเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดนิเทศน์ จำนวน 30 คน มาเรียนรู้ภูมิปัญญาเพื่อสืบสวนประเพณีของชาวไทย ในวันสารทไทย ซึ่งตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ตามปฏิทินจันทรคติไทย
                ตามประเพณีไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ชาวบ้านอำเภอลำลูกกาส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพทำนา ซึ่งในวันสารท จะมีการนำพืชพรรณธัญญาหารที่เก็บเกี่ยวมาปรุงเป็นข้าวทิพย์ และข้าวมธุปายาสถวายพระสงฆ์ “สารท” เป็นคำอินเดีย หมายถึง “ฤดู” ประชาชนจึงรู้สึกยินดี และถือเป็นเทศกาลแห่งความรื่นเริง จึงมักทำพิธีตามความเชื่อของคนโบราณ เมื่อเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ธัญญาหารในคราวแรกแล้ว พืชพันธุ์ธัญญาหารที่เก็บเกี่ยวได้ในครั้งแรก จะนำไปบวงสรวง เพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือจะช่วยให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับชีวิตและสวนไร่นาของตน กระยาสารท เป็นขนมประจำวันสารทในทุกท้องถิ่นของประเทศไทย ด้วยมีความเชื่อว่า ถ้าไม่ได้ใส่บาตรขนมกระยาสารทในวันสารทไทยแล้ว ญาติผู้ล่วงลับก็จะไม่ได้ส่วนบุญส่วนกุศลที่กระทำในวันนั้น ขนมกระยาสารทมีส่วนประกอบ คือ ข้าวตอก ข้าวเม่า ถั่ว งา และน้ำตาล นำทั้งหมดมากวนเข้าด้วยกัน เมื่อสุกแล้วจึงนำมาปั้นเป็นก้อนกลม หรือจะตัดเป็นแผ่นก็ได้
                     ด้านนางสาวสิรินทรา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิเทศน์ กล่าวว่า โดยวันนี้ได้พานักเรียนมาดูและร่วมทำการกวนกระยาสารท เนื่องจากเด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้จักและเริ่มเลือนหายไปแล้ว โชคดีตรงที่พระอธิการทวีทรัพย์ สนฺตมโน เจ้าอาวาสวัดนิเทศราษฎร์ประดิษฐ์ ได้มีการสืบสวนและรื้อฟื้นประเพณีกวนกระยาสารทในวันสารทเดือนสิบ ซึ่งโรงเรียนเราก็อยู่ติดกับวัด จึงได้พาเด็กนักเรียนมาเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้เห็นกระบวนการทำ และได้ลงมือเกิดประสบการณ์ด้วยตัวเอง
                     ส่วน พระอธิการทวีทรัพย์ สันตมโน เจ้าอาวาสวัดนิเทศราษฎร์ประดิษฐ์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการสืบสวนประเพณีในวันสารทไทยของชาวพุทธเรา ทางวัดได้มีการจัดกิจกรรมประเพณีกวนกระยาสารท ซึ่งเป็นประเพณ๊ที่ศูนย์หายไปแล้วในชุมชนเรา ทางวัดจึงได้รื้อฟื้นประเพณีขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ประเพณ๊นี้ไม่เลือนหายไป ซึ่งขณะที่อาตมายังมาไม่ได้บวช แม่ของอาตมาได้พาทำบุญที่วัดต่าง ๆ ตอนนั้นได้ถามว่านี้คือขนมอะไร โยมแม่บอกแต่เพียงว่าเป็นขนมกระยาสารทที่ใช้ใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ในวันสารทไทย เมื่ออาตมาได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนิเทศราษฎร์ประดิษฐ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสืบสวนประเพณีในวันสารทไทย โดยให้เด็กรุ่นหลังได้เรียนรู้ ที่มาของกระยาสารท หากเราไม่สืบสวนประเพณีก็จะเลือนหายไป และให้ญาติโยมชาวคลองสิบสามที่อยู่ใกล้เคียงวัดได้เกิดความสามัคคีกัน เนื่องจากพื้นที่ในตำบลพืชอุดมนี้ ประกอบด้วย 5 มัสยิด 1 วัด มีวัดนิเทศฯ เพียงวัดเดียว หารที่ญาติโยมจะหาซื้อกระยาสารทมาใส่บาตรพระสงฆ์ก็ยากนัก อาตมาจึงคิดว่าเรามากวนกันที่วัดเลย เป็นศูนย์รวมให้ญาติโยมได้มีส่วนร่วม ในส่วนของกระยาสารทที่ได้ทางวัดจะจำหน่วยในราคาถูกเพื่อนำเงินมาบูรณะวัดแห่งนี้ต่อไป
สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!