เชียงใหม่-อบจ.ฯจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ร.ร.ในสังกัด

เชียงใหม่-อบจ.ฯจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ร.ร.ในสังกัด

ภาพ/ข่าว:สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
      อบจ.เชียงใหม่ จัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนสังกัด อบจ.เชียงใหม่ และ อปท.พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา แสดงทักษะความรู้ความสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
       วันนี้ (22 ก.พ.63) ที่ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 และงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย Tonkaew Next 2020
       เพื่อประชาสัมพันธ์ผลสัมฤทธิ์ด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาภาคบังคับ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ประชาชนได้รับทราบถึงศักยภาพ และขีดความสามารถในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       อีกทั้งสนับสนุนให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของ อบจ.เชียงใหม่ และ อปท.อื่นที่จัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แสดงทักษะความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และนำเสนอผลงานให้ปรากฎแก่สาธารณชน เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสู่เวทีการแข่งขันในระดับภาคเหนือ และระดับประเทศต่อไป

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!