อยุธยา-พ่อเมืองกรุงเก่า ควงนายกเหล่ากาชาด ลงพื้นที่ ช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง

อยุธยา-พ่อเมืองกรุงเก่า ควงนายกเหล่ากาชาด ลงพื้นที่ ช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง

ภาพ ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

ผวจ.อยุธยา พร้อมนายกเหล่ากาชาด ลงพื้นที่ออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมบูรณาการกับทุกภาคส่วน ในการให้ความช่วยเหลือ

             เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา พมจ.พระนครศรีอยุธยา สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดฯ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ ฝ่ายปกครองอำเภอพระนครศรีอยุธยา สาธารณสุขอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และนักเรียนทุนฯ จำนวน 4 ราย
              ประกอบด้วย 1. เด็กชายภราดร วิชวัฒน์ อายุ 11 ปี ปัจจุบันศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัยนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตามโครงการ “72 ทุนการศึกษา“ เฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนม พรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 2. นางบุญเพลิน ผดุงถิ่น อายุ 54 ปี ผู้ยากไร้ ซึ่งอาศัยอยู่กับสามีป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้น ไม่สามารถประกอบอาชีพได้
             3.นางบุญเพลิน ผดุงถิ่น อายุ 54ปี ผู้ยากไร้และผู้พิการ อาศัยอยู่กับสามีป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้น ไม่สามารถประกอบอาชีพได้และ4.นางสาวกิ่งแก้ว อินคล้าย อายุ 23 ปี ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ป่วยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง (SLE) และ โรคตุ่มน้ำพอง ปัจจุบันเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ
               นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ การให้ความช่วยเหลืออื่นๆ รวมถึงสอบถามสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และให้การช่วยเหลือด้านการแพทย์ในเบื้องต้น จากภาครัฐ รวมทั้งสอบถามปัญหาอุปสรรคและความต้องการในการดำรงชีพ ด้านการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางเยาวชนผู้ที่ได้รับทุน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเบื้องต้นให้กับทั้ง 4 รายด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!