ปราจีนบุรี-ปราจีนบุรี-ชาวบ้านร้องทุกข์…!อ้างเจ้าอาวาสเล่น facebook และแชทข้อความกดถูกใจ แต่สุดท้ายเคลียร์กันลงตัว!

ปราจีนบุรี-ปราจีนบุรี-ชาวบ้านร้องทุกข์…!อ้างเจ้าอาวาสเล่น facebook และแชทข้อความกดถูกใจ แต่สุดท้ายเคลียร์กันลงตัว!

ภาพ-ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ/ทองสุข สิงห์พิมพ์

            ชาวบ้านร้องทุกข์..! อ้างเจ้าอาวาสประพฤติตัวไม่เหมาะสมเล่น facebook และ แชทข้อความกดถูกใจต่างๆให้กับผู้อื่น โดยเฉพาะสีกา แต่สุดท้ายเคลียร์กันลงตัว! มีความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องการให้ทางเจ้าอาวาสจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ต่อไปเพราะเจ้าอาวาสไม่ได้ได้กระทำความผิดใดๆ
             ช่วงหัวค่ำวันนี้ 11 มิ.ย.67 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีรนบุรีรายงานว่า ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ที่วัดโคกสว่างหมู่ที่ 7 ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ชาวบ้านโดยการนำของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ได้ทำหนังสือร้องเรียน ไปยังเจ้าคณะตำบลย่านรี เขต.1 ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าอาวาสวัดโคกสว่างประพฤติตัวไม่เหมาะสม โดยเล่น facebook กดแชทพูดคุยกับโยมผู้หญิงและไม่พัฒนาวัดให้เจริญ ผู้ร้องพร้อมพวกได้ยื่นหนังสือให้กับเจ้าคณะตำบลให้ตรวจสอบเมื่อเดือนที่ผ่านมา และในช่วงเย็นนี้เจ้าคณะตำบลจึงได้นัดเจ้าอาวาสและญาติโยมมาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

              พระครูกิตติ ปัญญาธร เจ้าคณะตำบลย่านลีเขต 1 และพระครูประโชติ พรหมวรคุณ เจ้าคณะตำบลวังท่าช้าง ร่วมรับฟังข้อร้องเรียน โดยได้ชี้แจงให้ญาติโยมได้รับทราบถึงอำนาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 บัญญัติไว้ว่าเจ้าอาวาสมีหน้าที่ดังนี้ 1.บำรุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 2.ปกครองและสอดส่อง ให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีอยู่หรือพำนักอาศัยในวัด ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับหรือคำสั่งของมหาเถรสมาคม 3.เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหาสน์ 4.ให้ทำความสะอาดตามสมควรในการบำเพ็ญกุศล

              อำนาจเจ้าอาวาส มาตรา 38 แห่งมาตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 บัญญัติไว้ว่าเจ้าอาวาสมีอำนาจดังนี้ 1.ห้ามบรรพชิตนะคฤหัสถ์ซึ่งไม่รับอนุญาตของเจ้าอาวาสเข้าไปอาศัยอยู่ในวัด 2.สั่งบรรพชิตและคฤหาสน์ซึ่งไม่ได้อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสียจากวัด 3.สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีอยู่หรือพำนักอาศัยในวัด ทำงานภายในวัดหรือทำทัณฑ์บนหรือขอขมาโทษ ในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดนั้นประพฤติผิดคำสั่งของเจ้าอาวาสซึ่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของมหาเถรสมาคม
              นายเกียรติธิติ วงอาสา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 กล่าวว่า ตนเองได้รับเรื่องร้องเรียนได้ได้รับการแจ้งข่าวจากลูกบ้านหลายรายว่า พระครูอรุณ จันทวงศ์ เจ้าอาวาส ประพฤติตัวไม่เหมาะสมโดยเล่น facebook และแชทข้อความกดถูกใจต่างๆให้กับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้หญิง และมีการให้ผู้พบเห็นนำหลักฐานการแชทกดถูกใจของพระครูมาให้ชาวบ้านที่มาร่วมรับฟัง 50 คนได้เห็น (นายสามารถ)นามสมมุติ 1 ในผู้ที่พบเห็นข้อความแชท facebook ของเจ้าอาวาสได้นำมาให้ดู แต่ถูกชาวบ้านขอให้ยุติการนำภาพแชทข้อความบุคคลอื่นนำมาเผยแพร่ในที่นี้ เกรงว่าอาจจะทำให้ผู้อื่นเสียหายและผิดกฎหมายและมีการยุติไม่นำภาพและข้อความมาเผยแพร่ในวันนี้ และเปิดโอกาสให้เจ้าอาวาสได้ชี้แจงถึงข้อเท็จจริงถึงเรื่องเงินของวัดมีหรือไม่มีอย่างไร
              พระครูอรุณ จันทวงศ์ เจ้าอาวาสกล่าวว่า จะขอชี้แจงให้กับญาติโยมได้รับทราบทั่วกันว่าทางวัดมีเงินเก็บจากการทอดกฐินผ้าป่า 100,000 บาทเศษและได้ถอนออกมาเป็นการต่อเติมศาลาหมดแล้วเหลือติดบัญชีอยู่ 100 บาทจึงเก็บไว้เพราะตนเองได้ทำเรื่องขอเงินสนับสนุนจากสำนักพุทธศาสนา659,000 บาทโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินดังกล่าวมาซ่อมแซมกุฏิเจ้าอาวาสหลังเดิมให้มั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้นเพราะอยู่ในสภาพทรุดโทรม

                ต่อมานาย กำพล นงค์ผมมา กำนันตำบลย่านรี ได้สั่งให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 นำเอกสารที่อ้างอิงว่ามีเงินของวัดอยู่จำนวนหนึ่ง แต่ไม่รู้ว่ากี่แสน ที่ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการวัดเก็บเงินจำนวนดังกล่าวไว้เอาออกมาแสดงให้ทุกคนได้รู้ได้เห็น เงินจำนวนดังกล่าวมีจริงหรือไม่ หากมีจริงไม่นำมาคืนตนเองจะไปแจ้งความกับผู้ใหญ่บ้านพร้อมพวก และ ได้ถามชาวบ้านว่าจะให้เจ้าอาวาสจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ต่อไปหรือไม่ ทุกคนมีความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องการให้ทางเจ้าอาวาสจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ต่อไปเพราะเจ้าอาวาสไม่ได้ได้กระทำความผิดใดๆ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!