กาญจนบุรี-เตรียมความพร้อมประชุมแก้ไขปัญหาช้างป่าพร้อมเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน..!!

กาญจนบุรี-เตรียมความพร้อมประชุมแก้ไขปัญหาช้างป่าพร้อมเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน..!!

ภาพ-ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

                 เมื่อเวลา 18.00 น.ของวันที่ 9 มิถุนายน 2567 นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วยทีมฝ่ายปกครองตำบลช่องสะเดา ประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมในการประชุมในวันที่ 11 มิถุนายน 2567 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตามผลการดำเนินงาน และศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืน รวมทั้งมาตรการเยียวยาความเสียหายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ป่าตะวันตก เพื่อรับฟังปัญหาจากภัยช้างป่าที่บุกรุกพื้นที่ชุมชน พื้นที่ทำการเกษตร ทำลายทรัพย์สินของประชาชน
                โดยให้ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบได้นำเสนอปัญหาและข้อมูลดังกล่าวที่ชัดเจนเพื่อการแก้ไขให้ตรงจุดและเป็นรูปธรรมอย่างที่สุด ปัญหาแรงงานต่างด้าวและคนต่างด้าวในพื้นที่/ปัญหายาเสพติดในชุมชน การลงทะเบียน application Thai D ในแต่ละพื้นที่
              หลังจากนั้นทีมฝ่ายปกครองตำบลช่องสะเดาได้ลงพื้นที่ตรวจความสงบเรียบร้อยบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าทุ่งนา / โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย ป้องกันการเกิดปัญหาอาชญากรรม และการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ ผลการปฏิบัติงานไม่พบผู้กระทำความผิดในพื้นที่ ณ ที่ทำการกำนันตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!