อุบลราชธานี-จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ และกล่าวสดุดีเนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต ร.8

อุบลราชธานี-จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ และกล่าวสดุดีเนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต ร.8

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดอุบลราชธานี

              วันที่ 9 มิถุนายน 2567 (เวลา 09.00 น.) นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ และกล่าวสดุดีเนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เพื่อน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณ แสดงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมพิธี
             พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 8 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัตินั้น ทรงมีพระราชกรณียกิจที่โดดเด่นหลายด้าน อาทิ ด้านการปกครอง เสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธี พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 และเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ด้านศาสนา ได้ประกอบพิธีทรงปฏิญาณตน เป็นพุทธมามกะ ท่ามกลางมณฑลสงฆ์ ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481
            ด้านการศึกษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ได้เสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานปริญญาบัตร เป็นครั้งแรกของพระองค์ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2489 อีกทั้งได้มีพระราชปรารภให้มีการผลิตแพทย์เพิ่ม เพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน โรงเรียนแพทย์แห่งที่ 2 จึงได้ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งในปัจจุบัน คือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!