จันทบุรี-กลุ่ม”จันทบุรีไพรด์”และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงาน”Chanthaburi Pride Parade 2024″

จันทบุรี-กลุ่ม”จันทบุรีไพรด์”และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงาน”Chanthaburi Pride Parade 2024″

ภาพ-ข่าว ดนุชเดช ทองเปรม

         เซ็นทรัลจันทบุรี กลุ่มจันทบุรีไพรด์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดจันทบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จันทบุรี ภาครัฐและเอกชนจัดงาน Chanthaburi Pride Parade 2024 ยิ่งใหญ่ที่สุดในจันทบุรี เพื่อแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ขับเคลื่อนความหลากหลายและสิทธิความเท่าเทียม สร้างการยอมรับความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยและเปิดคืนที่ทางวัฒนธรรมสำหรับชุมชน LGBTQIA+ นับถอยหลังสู่การใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียม
          และเป็นการรับมอบธงไพรด์ประจำจังหวัด สัญลักษณ์ของกิจกรรมซึ่งจันทบุรีเป็น 1 ใน 19 พื้นที่ที่ได้รับธงจาก 36 พื้นที่ในการจัดงานทั่วประเทศไทย ซึ่งธงนี้ได้รับมอบมาจากนายเศรษฐา ทวีสิน ท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงถึงความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย
          โดยในงานได้มีขบวนพาเหรดของกลุ่ม LGBTQ โดยมีคุณมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี สส.พรรคก้าวไกล ผู้นำท้องถิ่น ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้า ร่วมถึงเยาวชนร่วมขบวน ซึ่งแต่ละคนได้มีการแต่งกายตามเพศสภาพของตนเองด้วยสีสันที่สวยงามร่วมเดินขบวน และร่วมรับมอบธงสัญลักษณ์ของกิจกรรมซึ่งจันทบุรีเป็น 1 ใน 19 พื้นที่ที่ได้รับธงจาก 36 พื้นที่ในการจัดงานทั่วประเทศไทย ซึ่งธงนี้ได้รับมอบมาจากนายเศรษฐา ทวีสิน ท่านนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้รับมอบธงจากกลุ่มจันทบุรีไพรด์และสะบัดธงเพื่อเปิดกิจกรรมงาน Chanthaburi Pride Parade 2024 ในครั้งนี้ด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!