อุบลราชธานี-สร้างบุคลากรทางการพยาบาล ส่งต่อสถานทางการแพทย์ ชั้นนำทั่วประเทศ

อุบลราชธานี-สร้างบุคลากรทางการพยาบาล ส่งต่อสถานทางการแพทย์ ชั้นนำทั่วประเทศ

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดอุบลราชธานี

           จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์ อินเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดสุรินทร์ สร้างบุคลากรทางการพยาบาล คุณภาพ ส่งต่อสถานทางการแพทย์ ชั้นนำเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศ
            ที่ห้องประชุมศูนย์ OTOP CENTER อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์ อินเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดพิธีรับประกาศนียบัตร นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ขึ้น โดยมี นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมด้วย นายภัครพงษ์ วังตระการ ผู้ได้รับใบอนุญาต โรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์อินเตอร์จังหวัดสุรินทร์ ดร.สุริยา สว่างแก้ว ผู้ได้รับใบอนุญาต จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ดร.พนธ์พันธ์ เลิศจันทรางกูร ที่ปรึกษาโรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารด้านการศึกษาด้านการพยาบาล คณะครู ผู้ปกครอง นักศึกษาที่สำเร็จการศึษา จำนวน 163 คน ร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้โอวาท นักศึกษา กล่าวขอบคุณ กล่าวคำปฎิญาณตน กล่าวคำขวัญ และ ร้องเพลงมาชร์โรงเรียน
           โรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์ อินเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดสุรินทร์ เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการเรียน-การสอน วิชาชีพผู้ช่วยแพทย์ ผู้ช่วยพยาบาล และ ต่อยอดถึงนักพยาบาลวิชาชีพ เพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคง โดยเปิดรับนักศึกษาไม่จำกัดเพศ ที่มีอายุ 17 ปี ขึ้นไป มีใจรักงานด้านสุขภาพ งานบริการ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ อยากมีงานทำ เพื่อดูแลตนเองและครอบครัว หรือ ผู้ที่จบการศึกษา ม.3  ม.6  กศน.  ปวช. ปวส.  ปริญญาตรี โดยทางสถานศึกษายืนยันจบแล้วมีงานทำทุกราย สามารถทำงานได้ทุกโรงพยาบาลและคลีนิกชั้นนำทั่วทุกแห่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถ ความชอบ ความถนัด และความเหมาะสมตามสถานที่ทำงานต่าง ๆ และทีสำคัญในหลักสูตรการเรียนทางโรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์ อินเตอร์ ทั้ง จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดสุรินทร์ จัดโปรสวัสดิการเรียนฟรี หลายอย่าง เพื่อช่วยเหลือ ลดค่าใช้จ่าย แด่บุตร – หลาน ของกลุ่มผู้ปกครอง มีการศึกษา เพื่อสร้างอาชีพในอนาคตที่ดีด้วย
           ทั้งนี้ นับเป็นปีที่ 12 แล้ว ที่โรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์ อินเตอร์ ได้ผลิตบุคลากรทางการพยาบาล ส่งต่อสถานทางการแพทย์ ชั้นนำทั่วประเทศ นับได้ว่าเป็นการสร้างบุคลากรคุณภาพดี เข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโต ก้าวหน้า สู่อนาคตที่ดีต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!