กาญจนบุรี-นพ.สธ.เปิดโครงการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารทางการพยาบาล ผู้นำยุคใหม่กับการบริหารที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1”

กาญจนบุรี-นพ.สธ.เปิดโครงการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารทางการพยาบาล ผู้นำยุคใหม่กับการบริหารที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1”

ภาพ-ข่าว รักษพล พุ่มพฤกษ์

            เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ที่ห้องประชุมแผน สิริเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารทางการพยาบาล ผู้นำยุคใหม่กับการบริหารที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1” โดยนางผจงวรรณ อดุลยศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
            มีผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้นและระดับกลางของกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาและโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี เข้ารับการอบรมจำนวน 49 คน โดยการอบรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้ผู้บริหารทางพยาบาลสามารถนำองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงพยาบาลและหน่วยงานในเครือข่ายให้สอดคล้องกับนโยบายสุขภาพและแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!