ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าฯเชิญชวนพสกนิกรร่วม”เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์”

ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าฯเชิญชวนพสกนิกรร่วม”เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์”

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

            เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.67 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบฯ นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จ.ประจวบคีรีขันธ์ มี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยมีการหารือการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางผ่านของขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ การปรับปรุงผิวการจราจรให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ การจัดวางกำลังคนเข้าร่วมขบวน การจัดการจราจรให้เกิดความคล่องตัว รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อช่องทางต่างๆ และการบันทึกภาพกิจกรรมบริเวณจุดที่เป็นไฮไลต์ของแต่ละอำเภอ
              พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ กล่าวเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ได้ตลอดเส้นทางผ่าน หรือสามารถสนับสนุนน้ำดื่มให้กับผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญในการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

            สำหรับกำหนดการพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 มิ.ย.67 เวลา 14.00 น. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ประกอบพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน 144 ผืน ต่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ณ บริเวณสถานที่ประกอบพิธีจุดเขตรอยต่อระหว่างจังหวัด ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ อ.บางสะพานน้อย ซึ่งธงตราสัญลักษณ์ฯ ชุดดังกล่าวมีต้นทางมาจาก จ.ยะลา และ จ.สตูล จากนั้นขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ จะเคลื่อนไปตามเส้นทาง ถ.เพชรเกษม และเขตชุมชน ผ่าน อ.บางสะพานน้อย อ.บางสะพาน อ.ทับสะแก มายังศาลากลางจังหวัดฯ เพื่อเชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ เก็บรักษา ณ ลานพิธีเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดฯ
           จากนั้น วันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย.67 เวลา 09.00 น. จะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หน้าศาลากลางจังหวัดฯ และบริเวณโดยรอบเขาช่องกระจก พร้อมมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ณ ลานพิธีเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดฯ ก่อนที่ในเวลา 16.00 น.ขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ จะเชิญธงไปตามเส้นทางในเขตเทศบาลเมืองประจวบฯ และในช่วงเวลา 19.30 น. จะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ ได้แก่ การบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ การแสดงของชมรม ทู บี นัมเบอร์ วัน การแสดงของเยาวชนและกลุ่มสตรี และการฉายภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด ฉัตรแก้วคุ้มเกล้าชาวประชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
             ส่วนกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 17 มิ.ย.67 เวลา 07.00 น. ขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ จะเคลื่อนออกจากศาลากลางจังหวัดฯ ไปตามเส้นทาง ถ.เพชรเกษม และเขตชุมชน ผ่าน อ.กุยบุรี อ.สามร้อยยอด อ.ปราณบุรี เข้าสู่อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จากนั้น เวลา 14.00 น. จะมีการประกอบพิธีส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้กับ จ.เพชรบุรี ที่บริเวณหน้าวังไกลกังวล เขตเทศบาลเมืองหัวหิน

              สำหรับกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เริ่มต้นการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.67 ใน 10 จังหวัดต้นทาง ได้แก่ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงราย บึงกาฬ นครพนม อุบลราชธานี สระแก้ว ตราด ยะลา สตูล และ จ.กาญจนบุรี และทำการส่งต่อธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้กับจังหวัดต่างๆ ถัดไป ทั้ง 10 เส้นทาง เพื่อนำเข้ามาสู่กระทรวงมหาดไทย
              กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ของทุกจังหวัดจะมีการจัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ รวมไปถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกาย เพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ถวายพระราชกุศล

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!