สระบุรี-จัดงานรัฐพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ

สระบุรี-จัดงานรัฐพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ

ภาพ-ข่าว:สมภพ พิมมะศร

           วันนี้ (7 มิ.ย. 2567) ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมรัฐพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีประธานในพิธี วางพวงมาลาถวายราชสักการะ จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย ถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พร้อมคำถวายอาศีรวาทราชสดุดี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ ที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ
           พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2468 เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2477 ขณะมีพระชนมายุ 8 พรรษา และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 ขณะมีพระชนมายุ 20 พรรษา รวมระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติทั้งสิ้น 12 ปี พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจคุณูปการ ทั้งในด้านการปกครอง ศาสนา และการศึกษา โดยพระองค์ได้มีพระราชปรารภให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน ทำให้โรงเรียนแพทย์แห่งที่ 2 ของประเทศไทย ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งในปัจจุบัน คือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยความสำนึกในพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันมีเป็นอเนกประการ ปวงชนชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวัน”อานันทมหิดล”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!