ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 และเนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติประจำปี 2567 ณ หนองน้ำสาธารณะโคกบะเสี่ยว ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีสมเด็จ นักเรียนจิตอาสาอำเภอศรีสมเด็จ และจิตอาสาพระราชทานจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก
         จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567และเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2567 ณ หนองน้ำสาธารณะโคกบะเสี่ยว ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ประกอบด้วย การปลูกต้นไม้จำนวน 1000 ต้น
          อาทิ ต้นยางนา ต้นประดู่ ต้นพยุง ต้นราชพฤกษ์ ต้นอินทนิล ต้นไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และต้นไม้ประจำถิ่น พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ลงในหนองน้ำสาธารณะโคกบะเสี่ยว เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีน ให้แก่ราษฎรตำบลศรีสมเด็จ ทั้งนี้ เป็นการร่วมสืบสานรักษาและต่อยอด จิตอาสาตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการทำความดีด้วยหัวใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!