ร้อยเอ็ด-รองผู้ว่าฯออกติดตามและมอบแนวทางขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน

ร้อยเอ็ด-รองผู้ว่าฯออกติดตามและมอบแนวทางขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่มอบแนวทางขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของชุดปฏิบัติการประจำตำบลฯ ในกลุ่มพื้นที่ ตำบลหนองพอก/ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน อำเภอธวัชบุรี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี รองผู้บังการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ชุดปฏิบัติการประจำตำบลหนองพอก ตำบลมะอึ ชุดปฏิบัติการทหาร ตำรวจ อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
           นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานรัฐ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง พร้อมให้มีผลการจับกุมผู้กระทำความผิด และเป็นรูปธรรมภายใน 90 วัน ซึ่งมีพื้นที่สีแดงที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง จำนวน 25 จังหวัด โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดพื้นที่อำเภอธวัชบุรีเป็นพื้นที่ต้นแบบ เพื่อไม่ให้เยาวชน และประชาชนข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและของมึนเมา พร้อมได้บูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุกอย่างเฉียบขาด
           นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า พร้อมนี้ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 เป็นผู้ควบคุมติดตามการทำงานของชุดปฏิบัติการประจำตำบล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ให้การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!