ฉะเชิงเทรา-เกษตรแปดริ้ว จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

ฉะเชิงเทรา-เกษตรแปดริ้ว จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

ภาพ-ข่าว:สุรเชษฐ์ จันทร์ทอง

วันนี้ 6 มิ.ย.67 นายชลธี ยังตรง ผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี นางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน นายอำเภอบางปะกง นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานท้องที่ หน่วยงานท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อีกทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้าร่วม ณ อบต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
             สำหรับการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีเป้าหมายจัดในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการเกษตรหลากหลาย เพื่อให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ในพื้นที่อย่างครบวงจร โดยมีลักษณะการทำงานบูรณาการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์ถึงปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ เพื่อจัดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในรูปแบบบูรณาการ งานบริการวิชาการเกษตรทุกสาขา การสาธิตส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร จัดนิทรรศการความรู้ทางการเกษตร เครื่องมือ อุปกรณ์เข้าช่วยในการปฏิบัติงาน ณ จุดเดียวในรูปแบบให้บริการเคลื่อนที่
             ในวันนี้เปิดให้บริการคลินิกเกษตร ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกส่งเสริมการเกษตร และคลินิกทั่วไป โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเขาดิน และตำบลใกล้เคียงของอำเภอบางปะกง เข้าร่วมงานจำนวนมาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!