กาญจนบุรี-เจ้าหน้าที่พร้อมกำนันตำบลช่องสะเดาออกตรวจความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่รับผิดชอบ

กาญจนบุรี-เจ้าหน้าที่พร้อมกำนันตำบลช่องสะเดาออกตรวจความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่รับผิดชอบ

ภาพ-ข่าว รักษพล พุ่มพฤกษ์

              เมื่อค่ำคืนของวันที่ 5 มิถุนายน 2567. นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (ประธานเครือข่ายเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ บ้านแก่งปลากด) แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อส.อส.เฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าบ้านแก่งปลากด ออกตรวจพื้นที่เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการกระทำความผิดทางกฏหมายทุกรูปแบบ รวมถึงดูแลความสงบเรียบภายในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล และออกตรวจเฝ้าระวัง ผลักดันช้างป่าในพื้นที่
              การออกตรวจในครั้งนี้พบช้างป่าจำนวนหลายตัว ออกจากป่ามากินน้ำในแหล่งน้ำใกล้หมู่บ้าน จึงแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงให้ระมัดระวังถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งเมื่อพบเจอช้างป่าเข้ามาในพื้นที่ของตน ให้แจ้งมายังผู้นำชุมชนหรือทีมอส.อส.เฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าในทันที โดยมี เจ้าหน้าที่ ทีมงาน ZSL THAILAND ร่วมลงพื้นที่ในการจับพิกัดพื้นที่บริเวณที่ช้างป่าได้เดินออกจากป่าเข้ามายังชุมชนและแปลงพืชสวน พืชไร่ทางการเกษตร ณ พื้นที่ตำบลช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!