อยุธยา-กาชาดลงพื้นที่อำเภอเสนาเยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้สูงอายุ จำนวน 4 ราย

อยุธยา-กาชาดลงพื้นที่อำเภอเสนาเยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้สูงอายุ จำนวน 4 ราย

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

            เมื่อเวลา 09.00 น.วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอเสนา/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเสนา ผู้แทน พมจ.พระนคร ศรีอยุธยา สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายปกครองอำเภอเสนา ตำรวจ สาธารณสุขอำเภอเสนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จิตอาสา และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้สูงอายุ จำนวน 4 ราย
            ประกอบด้วย 1.นางสาวอำไพ ไตรขัน อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 16 ม.6 ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา สภาพบ้านมีความชำรุดทรุดโทรมไม่ปลอดภัยแก่การดำรงชีวิตตามโครงการ “ซ่อม สร้างสุข“ เฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 2.นางสว่าง ธีระไทย อายุ 57 ปี เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ อยู่บ้านเลขที่ 33/1 ม.8 ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ป่วยโรครูมาตอยและ เดินไม่สะดวก
            3.นายสมชัย กิจสมุทร อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 31 ม.6 ต.ลาดงา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้สูงอายุ/ผู้ติดเตียง ป่วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ไม่สามารถเดินได้ ต่อมลูกหมากโต ไขมันและความดันโลหิตสูง และ4. นายจำนอง ศรีชมพู อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 42/3 ม.7 ต.ลาดงา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้ป่วยติดเตียง ป่วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ เกิดอาการแขนขายึดไม่สามารถเดินได้ ไขมัน เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานอื่นๆ ได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!